Online slovník a překladač

Výsledek překladu cook up

Počet nalezených překladů: >100 (0.00272 s)

cook up

něco vymyslet v:
rychle uvařit v:
uvařit v:

set up

příprava n:
nastavení n:
zavést
nalíčit v:
nastavit v:
zřídit v:
zařídit v:
založit v:
vytvořit v:
ustavit v:
sestavit v:

puff up

naběhnout v:
otéci v:
vychvalovat v:
nafouknout v:
vynášet v:

up

na
nahoru
nahoře
vzhůru

push-up

podprsenka se zdvojenou výstuží a kosticí n:
klik n: [sport.]
vytlačit v:
zvednout v:

screw up

zpackat
šroubovat
zašroubovat

rub up

vyleštit v:
vycídit v:
obnovit v:

rise up

povstat v:
vzbouřit se
napřímit se

rip up

roztrhávat
roztrhnout
roztrhat

put-up

smyšlený adj:
nastražený adj:
falešný adj:

put up

vybudovat v: [frsl.]
postavit v: [frsl.]
vyvěsit v:

push up

zvednout v:
vytlačit v:
vztlačit v:

pump up

nahustit v:
napumpovat v:
pumpovat v:

pull up

povytáhnout v:
vytáhnout v:
zastavit v:

cook

kuchař n:
uvařit v:
vařit v:

set-up

sestava n:
podvod n:

send-up

satira n:
parodie n:

sell up

vyprodat v:
rozprodat v:

rev up

roztočit se
přidat otáčky

rack up

získat v:
dát dohromady v:

pull-up

shyb n: [sport.]
motorest n:

pin-up

plakát fotografie modelky n:
připíchnout špendlíkem v:

pastry-cook

moučníkář n:
cukrář n:

shake up

natřást v:

shack up

žít na hromádce

sexing up

zvýšení přitažlivosti n:

sew up

zašít

settle up

vyřídit v:

serve up

servírovat v:

scrub up

pořádně si vydrhnout ruce před operací v:

screw (up)

zašroubovat

scoop up

vybrat lopatkou

scare up

splašit se

roll up

natáčet v:

ring up

zatelefonovat v:

ready-to-cook food

polotovar

rake up

odhrabat v:

raise up

nadzvednout v:

prop up

podpírat v:

press-up

klik n:

pound up

zavřít do ohrady v:

pop-up

neočekávaně se objevit

pop up

vynořit se

pony up

zaplatit v:

point up

zvýraznit v:

pluck up

vzmužit se v:

play up

zveličovat v:

cook your goose

zruinuje tě

cold cook

funebrák

Cook Islands

Cookovy Ostrovy n: [jmén.] [zem.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena