Online slovník a překladač

Výsledek překladu cook your goose

Počet nalezených překladů: >100 (0.00228 s)

cook your goose

zruinuje tě

your

vaši (f acc/ma nom pl)
tvé
tvoji (f acc/ma nom pl)
tví (ma nom pl)
vašeho
tvůj
váš
tvou (f acc/ins)
tvoje
vaše
tvá (fem)

wild goose chase

lov divokých hus n:
hledání něčeho neexistujícího n: [přen.]
marná snaha n: [přen.]

cook up

rychle uvařit v:
uvařit v:
něco vymyslet v:

cook

kuchař n:
vařit v:
uvařit v:

wash your hair

umýt hlavu v:
mýt hlavu v:

pastry-cook

moučníkář n:
cukrář n:

of your

vaší
vašeho

cat got your tongue

proč nemluvíš
nemáš jazyk?

burn your bridges

spálit mosty
vzdát se šance na návrat

blow your mind

okouzlit tě
šokovat tě

a wild goose chase

bezvýsledné pronásledování n:
plýtvání časem

a run for your money

silná konkurence
oponent n:

wild-goose chase

lov na divoké husy n:

watch your step

dejte pozor

watch your language

mluv slušně

save your skin

zachráň si kuži

ready-to-cook food

polotovar

raise your spirits

zvednout náladu [idiom]

raise your hand against

vztáhnout na někoho ruku [idiom]

paddle your own canoe

hleď si svého [fráz.]

on your side

na tvé straně

on your own

po tvém

on your deathbed

na tvé smrtelné posteli

mind your own business!

hleď si svýho! [fráz.]

make your way

udělat to po svém

it's your turn

máš slovo

i beg your pardon

dovolte

hold your horses

kroť se!

goose-step

pochodovat bez ohýbání kolen

goose step

parádní krok n:

goose pimples

husí kůže

goose flesh

husí kůže n:

goose egg

nula n:

goose bumps

husí kůže n:

goose

husa n:

enjoy your meal!

dobrou chuť

cut your own throat

být svým nejhorším nepřítelem

curl your hair

šokovat tě

cry your eyes out

vybrečet si oči

cry in your beer

litovat se u piva n:

cramp your style

způsobit ti problémy

cool your heels

čekat na soud

come into your own

nalézt svůj talent

cold cook

funebrák

clean up your plate

dojíst pokrm

clean up your act

udělat něco znovu a lépe

change your mind

změnit váš názor

catch your eye

upoutat tvou pozornost n:

catch your death

silně se nachladit

cast your vote

volit ve volbách

carry your weight

odpracovat svůj díl

button your lip

nikomu nic neříkej

burn a hole in your pocket

nutkání utrácet peníze

break your heart

zlomit ti srdce

break your fall

zpomalit pád

boggle your mind

zmást tvou mysl

blow your wad

utratit všechny peníze

blow it out your ear

zapomeň na to

bite your tongue

neříkej to!

bend your elbow

vypít několik piv

bend your ear

poslouchej mě!

behind your back

za zády

beg your pardon

promiňte

beat your time

přebrat přítelkyni

be your age!

měj rozum!

bare your soul

mluvit o soukromí

bang for your buck

zaplacená zábava n:

back on your feet

uzdravení z nemoci

at your fingertips

připravený k použití

an ace up your sleeve

trumf v rukávu

a penny for your thoughts

řekni mi co si myslíš

a feather in your cap

uznání za práci

What is your name?

Jak se jmenuješ? [fráz.]

Cook Islands

Cookovy Ostrovy n: [jmén.] [zem.]

Bob's your uncle

vlivní lidé v příbuzenstvu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena