Online slovník a překladač

Výsledek překladu cool under pressure

Počet nalezených překladů: >100 (0.00226 s)

cool under pressure

mít klidnou hlavu

cool

hodiny pírat
chlad n:
ochladit v:
ochlazovat v:
chladivý adj:
chladnout v:
klidný adj:
ochladnout v:
senzační adj:
skvělý adj:
studený adj:
zchladit v:
zchladnout v:
úžasný adj:
hustý [slang.]
úžasně
chladný

pressure

tlak
lisování n:
tisknutí n:
tlačení n:
přítlak n:
nátlak n:

under

dolní adj:
za conj:
dole
méně než prep:
pod

under pressure

nedobrovolně
z přinucení n:
pod nátlakem
pod tlakem n:

knock under

klesnout na mysli v:
klesnout na kolena v:
podrobit se v:
pokořit se v:

go under

mít úpadek, bankrotovat [eko.]
podjíždět
podejít
podjet

under way

v provozu
v pohybu
v činnosti

cool hand

kliďas [hovor.]
pevná ruka
frajer [hovor.]

cool down

ochladit v:
zchladit v:
ochlazovat v:

ride under

podjíždět
podjet

cool-headed

chladnokrevný adj:
rozvážný adj:

cool off

ochladnout v:
zchladit v:

cool it

přestat něco dělat [slang.]
hoď klída [slang.]

cool fish

drzoun
vypečený ptáček

cool customer

drzoun
vypečený ptáček

come under

spadat pod v:
patřit do v:

upward pressure

vztlak n:

under-sheriff

zástupce šerifa n:

under-secretary

zástupce ministra n:

under-age

nezletilý adj:

under review

posuzovaný adj:

under oath

pod přísahou

under fire

pod palbou

under control

pod kontrolou

under arrest

ve vazbě

radiation pressure

zářivý tlak n: [fyz.]

put under

uspat v:

pressure loss

tlaková ztráta (závlahová síť) [eko.]

pressure group

nátlaková skupina

pressure governor

regulátor tlaku (závlahová síť) [eko.]

pressure cooker

tlakový hrnec

osmotic pressure

osmotický tlak [eko.]

low-pressure

nízkotlaký adj:

low pressure area

níže

low pressure

nízkotlaký adj:

knuckle under

podrobit se

hydrostatic groundwater pressure

hydrostatický tlak podzemní vody [eko.]

high-pressure area

oblast vysokého tlaku

from under

zpod

file under

zařadit pod v:

fall under

být zařazen

drive under

podjet

down under

u protinožců [fráz.]

cool your heels

čekat na soud

cool one's heels

tvrdnout někde

cool cheek

drzost

cool beans

skvělé adj:

buckle under

vzdát se v:

blood pressure

tlak krve

barometric pressure

barometrický tlak n:

air pressure regulator

redukční ventil n:

air pressure

tlak vzduchu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena