Online slovník a překladač

Výsledek překladu cool your heels

Počet nalezených překladů: >100 (0.00218 s)

cool your heels

čekat na soud

cool

ochlazovat v:
ochladit v:
hustý [slang.]
chladný
chlad n:
hodiny pírat
chladivý adj:
chladnout v:
klidný adj:
ochladnout v:
senzační adj:
skvělý adj:
studený adj:
zchladnout v:
zchladit v:
úžasný adj:
úžasně

your

tvá (fem)
vaši (f acc/ma nom pl)
tvoji (f acc/ma nom pl)
tvou (f acc/ins)
vaše
tvůj
váš
tvé
tvoje
vašeho
tví (ma nom pl)

heels

podrážky n: pl.
paty n: pl.
podpatky

head over heels

střemhlav
vzhůru nohama
horempádem

cool hand

frajer [hovor.]
pevná ruka
kliďas [hovor.]

cool down

zchladit v:
ochlazovat v:
ochladit v:

wash your hair

umýt hlavu v:
mýt hlavu v:

of your

vaší
vašeho

cool-headed

rozvážný adj:
chladnokrevný adj:

cool off

zchladit v:
ochladnout v:

cool it

hoď klída [slang.]
přestat něco dělat [slang.]

cool fish

drzoun
vypečený ptáček

cool customer

vypečený ptáček
drzoun

burn your bridges

spálit mosty
vzdát se šance na návrat

blow your mind

šokovat tě
okouzlit tě

watch your step

dejte pozor

watch your language

mluv slušně

stiletto heels

jehly

save your skin

zachráň si kuži

raise your spirits

zvednout náladu [idiom]

on your side

na tvé straně

on your own

po tvém

on your deathbed

na tvé smrtelné posteli

make your way

udělat to po svém

kick one's heels

muset čekat

it's your turn

máš slovo

i beg your pardon

dovolte

hold your horses

kroť se!

high heels

vysoké podpatky

enjoy your meal!

dobrou chuť

drag one's heels

dát si načas

curl your hair

šokovat tě

cramp your style

způsobit ti problémy

cool under pressure

mít klidnou hlavu

cool one's heels

tvrdnout někde

cool cheek

drzost

cool beans

skvělé adj:

cook your goose

zruinuje tě

change your mind

změnit váš názor

catch your eye

upoutat tvou pozornost n:

catch your death

silně se nachladit

cast your vote

volit ve volbách

carry your weight

odpracovat svůj díl

button your lip

nikomu nic neříkej

break your heart

zlomit ti srdce

break your fall

zpomalit pád

boggle your mind

zmást tvou mysl

bend your elbow

vypít několik piv

bend your ear

poslouchej mě!

behind your back

za zády

beg your pardon

promiňte

beat your time

přebrat přítelkyni

be your age!

měj rozum!

bare your soul

mluvit o soukromí

at your fingertips

připravený k použití

Bob's your uncle

vlivní lidé v příbuzenstvu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena