Online slovník a překladač

Výsledek překladu corner the market

Počet nalezených překladů: >100 (0.00282 s)

corner the market

ovládnout trh
stát se monopolem

corner

roh
hledisko
rohový adj:
růžek n:
koutek
cíp
kout

market

tržiště
trh
tržní adj:
obchodovat v:

stock market

akciový trh [eko.]
trh cenných papírů
burza n:

soft market

poddajný trh
mírný trh
měkký trh

market rate

tržní taxa (sazba) [eko.]
tržní sazba
tržní sazba (v závislosti na vztahu nabídky a poptávky po penězích)

commodity market

komoditní trh
trh zboží
zbožní trh

market price

tržní cena [eko.]
tržní cena n: [eko.]

market place

tržní místo
tržiště

market agents

aktéři trhu
činitelé

home market

domácí trh
vnitřní trh

free market

svobodný trh
volný trh

domestic market

národní trh
vnitřní trh

claim the honour of being the first

činit si nárok na prvenství
nárokovat si prvenství

black market

šmelařit
černý trh n:

beauty is in the eye of the beholder

každému se líbí něco jiného
krása je v oku pozorovatele

weak market

slabý trh [eko.]

turn the corner

zahnout za roh

the abyssal depths of the ocean

nezměrné hlubiny oceánu

strong market

silný trh [eko.]

separate the wheat from the chaff

oddělit zrno od plev v: [fráz.]

seller's market

trh prodávajícího [eko.]

secondary market

sekundární trh

saturated market

nasycený trh

round the corner

za rohem

regulated market

regulovaný trh [fin.]

product market

produktový trh [eko.]

potential market

možný (potencionální) trh [eko.]

permit market

trh s povoleními [eko.]

open market

otevřený trh [eko.]

on the market

na trh

narrow market

úzký trh

money market

peněžní trh

mass-market

masový trh

market value

tržní hodnota n:

market structure

struktura trhu [eko.]

market share

tržní podíl

market saturation

nasycení trhu

market research

průzkum trhu

market protection

ochrana trhu [eko.]

market power

tržní síla [eko.]

market period

tržní období [eko.]

market mechanism

tržní mechanismus

market maker

makléř

market goods

tržní statky [eko.]

market glut

přesycení trhu

market garden

zeleninová farma n:

market forces

tržní síly [eko.]

market effect

významný efekt [eko.]

market clearing

tržní clearing [eko.]

market analyst

analytik trhu n:

market analysis

analýza trhu n:

labour market

trh práce

gray market

šedý trh

free-market

volný trh

flea market

bleší trh

financial market

finanční trh

finance market

finanční trh [eko.]

diminutive corner

koutek

corner you

donutit poslouchat

corner frequency

zlomová frekvence [tech.]

competition across the market

konkurence napříč trhem

capital market

kapitálový trh

can't see the forest for the trees

nevidět les pro stromy [fráz.]

by the end of the week

do konce týdne

buyer's market

trh s nízkými cenami

bull market

vzestupný trh

black-market

šmelařit

between the devil and the deep blue sea

v těžké pozici

back yourself into a corner

nemít šanci úniku

The King abnegated his power to the ministers

Král složil svoji moc ministrům

RSPCA-The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals

Královská společnost na ochranu zvířat zkr

ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off

[zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena