Online slovník a překladač

Výsledek překladu corporate profit tax

Počet nalezených překladů: >100 (0.00228 s)

corporate profit tax

daň ze zisku korporací

profit

prospěch n:
prospívat v:
získat v:
profit n:
výnos
profitovat
zisk
výtěžek n:
výdělek n:
užitek n:
zisk, výtěžek [eko.]
mít prospěch
profitovat z
těžit v:

tax

vyměřit daň
uložit poplatek
uložit daň
poplatek n:
zdaňovat
zdanit
daň
daňový adj:
daň, taxa [eko.]

corporate

společenský adj:
korporativní adj:
firemní adj:
společný adj:
statutární
korporační, podnikový, společný [eko.]
korporační adj:
podnikový adj:

tax-exempt

nepodléhající dani
osvobozený od daně
nezdanitelný adj:

tax-deductible

odpočitatelný od základu daně
odpočitatelný od daně [eko.]

tax exemption

osvobození od daně
daňová výjimka [eko.]

tax concession

daňová úleva [eko.]
daňový ústupek

tax burden

daňové břemeno
daňové zatížení

tax avoidance

daňový únik
legální snížení daně [eko.]

tax assessment

daňový výměr
výměr daní n:

profit sharing

podíl na zisku
účast na zisku

corporate bond

dluhopis vydaný korporací [eko.]
firemní obligace

corporate body

právnická osoba
korporace n:

undischarged profit

nerozdělený zisk [eko.]

trading profit

obchodní zisk [eko.]

tax tax write-off

odpis z daní

tax loophole

daňová mezera [eko.]

tax liability

daňová povinnost n:

tax incidence

daňový dopad [eko.]

tax holiday

daňové prázdniny [eko.]

tax haven

daňový ráj

tax form

daňový formulář [eko.]

tax evasion

daňový únik

tax deductions

daňový odpočet [eko.]

tax declaration

daňové prohlášení [eko.]

tax credit

daňový kredit [eko.]

tax collection

vybírání daní n:

tax code

daňový kód [eko.]

tax clearance

daňové zúčtování

tax break

daňová úleva

tax base

základ daně

tax audit

daňový audit

tax allowance (allowances against tax)

daňová úleva [eko.]

show profit

vykázat zisk

realized profit

realizovaný zisk [eko.]

profit-sharing

dělení zisku (podílení se na zisku) [eko.]

profit-based conservation

ochrana založená na zisku [eko.]

profit margin

marže n:

profit and loss account

výkaz zisků a ztrát

profit and loss

zisk a ztráta [zkr.] [fin.]

pretax profit

hrubý zisk (před zdaněním) [eko.]

not-for-profit

nevýdělečný

non-profit-making

neziskový

non-profit

neziskový adj:

non profit-making organization (corporation)

nezisková organizace [eko.]

net profit before tax

čistý příjem před zdaněním [eko.]

net profit

čistý zisk

monopoly profit

monopolní zisk

marginal profit

marginální zisk [eko.]

iso-profit

isokvanta n:

gross profit

hrubý zisk [eko.]

free of tax /tax-free/

bez daně [eko.]

excess profit

nadměrný zisk

economic profit

ekonomický zisk [eko.]

corporate property

korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti) [eko.]

clear profit

čistý zisk [eko.]

book profit

účetní zisk

assess a tax

vyměřit daň

accounting profit

účetní zisk [eko.]

Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards.

podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena