Online slovník a překladač

Výsledek překladu corporate property

Počet nalezených překladů: 49 (0.00128 s)

corporate property

korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti) [eko.]

corporate

statutární
společný adj:
společenský adj:
korporativní adj:
korporační adj:
podnikový adj:
firemní adj:
korporační, podnikový, společný [eko.]

property tax

daň z majetku
majetková daň
dávka z majetku

public property

veřejný zájem
veřejný majetek

property

vlastnost n:
majetek

corporate bond

dluhopis vydaný korporací [eko.]
firemní obligace

corporate body

korporace n:
právnická osoba

bodily property

tělesná danost n: [bio.] [med.]
tělesná vlastnost n: [bio.] [med.]

water property

vlastnost vody [eko.]

valuable property (valuables)

hodnotný majetek [eko.]

transfer of property

majetkový převod [eko.]

real property

nemovitosti

property-rights principle

princip vlastnických práv [eko.]

property value studies

studie hodnoty nemovitostí [eko.]

property rules

pravidla vlastnictví [eko.]

property rights, efficient structures

vlastnická práva, efektivní struktura [eko.]

property rights

vlastnická práva [eko.]

property development

majetkový rozvoj [eko.]

private property

soukromý majetek [eko.]

personal property

osobní majetek

organoleptic property

organoleptická vlastnost (vody) [eko.]

net property income from abroad

čistý příjem z majetku v zahraničí

market allocation and property-right structures

tržní alokace a struktura vlastnických práv [eko.]

intensive property

intenzivní vlastnost (systému) [eko.]

intellectual property

duševní vlastnictví

extensive property

extenzivní vlastnost (systému) [eko.]

efficiency and property rights

efektivnost vlastnických práv [eko.]

corporate profit tax

daň ze zisku korporací

community property

majetek komunity

common-property, restricted

společné vlastnictví, omezené [eko.]

common-property resources.

společně vlastněné zdroje (obecní zdroje) [eko.]

common property regime

systém společného vlastnictví [eko.]

common property problems of water

problémy společného vlastnictví vody [eko.]

bias, property right

zkreslení, vlastnické právo [eko.]

Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards.

podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena