Online slovník a překladač

Výsledek překladu corporation tax

Počet nalezených překladů: >100 (0.00225 s)

corporation tax

daň ze zisku korporací

tax

daň, taxa [eko.]
daň
vyměřit daň
poplatek n:
daňový adj:
uložit poplatek
zdaňovat
zdanit
uložit daň

corporation

sdružení n:
korporace n:
společnost, společenství, korporace [eko.]
zastupitelstvo n:
společnost
firma n:
obchodní společnost n:

tax-exempt

nepodléhající dani
osvobozený od daně
nezdanitelný adj:
daňová výjimka [eko.]

tax-deductible

odpočitatelný od základu daně
odpočitatelný od daně [eko.]

tax shelter

daňové útočiště [eko.]
daňový ráj

tax exemption

osvobození od daně
daňová výjimka [eko.]

tax concession

daňový ústupek
daňová úleva [eko.]

tax burden

daňové břemeno
daňové zatížení

tax assessment

výměr daní n:
daňový výměr

indirect tax

nepřímá
nepřímá daň

gift tax

daň z darování
darovací daň

direct tax

přímá daň
přímá

assess a tax

stanovit
vyměřit daň

withholding tax

daň srážená ze mzdy

wealth tax

daň z bohatství

turnover tax

daň z obratu

tax-payer

poplatník n:

tax-free

nezdaněný

tax year

daňový rok [eko.]

tax threshold

daňový práh [eko.]

tax tax write-off

odpis z daní

tax revenue

příjem z daní

tax return

daňové přiznání

tax relief

daňová úleva

tax rate

daňová sazba

tax proposal

daňový návrh

tax payer

daňový poplatník n:

tax paid

zaplacená daň n:

tax multiplier

daňový multiplikátor

tax loophole

daňová mezera [eko.]

tax liability

daňová povinnost n:

tax incidence

daňový dopad [eko.]

tax holiday

daňové prázdniny [eko.]

tax haven

daňový ráj

tax form

daňový formulář [eko.]

tax evasion

daňový únik

tax deductions

daňový odpočet [eko.]

tax deductible

odpočitatelný z daní

tax declaration

daňové prohlášení [eko.]

tax credit

daňový kredit [eko.]

tax collection

vybírání daní n:

tax code

daňový kód [eko.]

tax clearance

daňové zúčtování

tax break

daňová úleva

tax base

základ daně

tax avoidance

legální snížení daně [eko.]

tax audit

daňový audit

tax allowance (allowances against tax)

daňová úleva [eko.]

tax administration

správa daní n:

tax adjustments

daňové úpravy [eko.]

tax abatement

snížení daně [eko.]

public corporation

veřejná korporace

non profit-making organization (corporation)

nezisková organizace [eko.]

land tax

daň z pozemků [eko.]

inheritance tax

dědická daň

income tax

daň z příjmu

head tax

daň z hlavy

free of tax /tax-free/

bez daně [eko.]

excise tax

spotřební daň

estate tax

dědická daň

delinquent tax

daňový nedoplatek

degressive tax

degresivní

deferred tax

odložená daň [eko.]

consumption tax

spotřební daň

carbon tax

uhlíková daň [eko.]

business corporation

obchodní korporace

basic tax

základní daň [eko.]

airport tax

letištní daň /taxa/ [eko.]

aggregate corporation

korporace

International Finance Corporation

Mezinárodní peněžní korporace [eko.]

Commodity Credit Corporation (CCC).

úvěrová komoditní organizace (CCC) [eko.]

BBC (British Broadcasting Corporation)

britská rozhlasová a televizní společnost n: [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena