Online slovník a překladač

Výsledek překladu corporatist model of regulation

Počet nalezených překladů: >100 (0.00299 s)

corporatist model of regulation

korporatistický model řízení [eko.]

regulation

nařízení
regulační
regulování
předpis
regulace [eko.]
směrnice

of

vyjádření druhého pádu
z
ze
na n:
od n:

model

modelka n:
modelovat v:
manekýnka
vzor n:
model n:

sort of

více méně
tak nějak
jaksi
trochu

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of my

mého
mojí

diminutive of

dívenka
dívka

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

static efficiency model

model statické efektivnosti [eko.]

state-space model

stavový model n: [tech.]

special-interest theory of regulation

teorie regulace zvláštního úroku [eko.]

somebody of

kohosi

social regulation

společenská regulace [eko.]

simulation model

simulační model

sick of

nemocný adj:

series of

řada

self-regulation

samoregulace n:

second-order model

model druhého řádu [tech.]

regulation well

regulační šachtice [eko.]

regulation system

regulační soustava (hladiny vody) [eko.]

regulation over st

regulace čeho

regulation of prices

cenová regulace

regulation of landscape

regulace krajiny [eko.]

regulation drainage

regulační drenáž [eko.]

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

rate-of-return regulation

regulace podle míry výnosnosti [eko.]

random bidding model

model náhodné licitace [eko.]

public-interest theory of regulation

teorie regulace veřejného zájmu [eko.]

price-cap regulation

regulace pomocí cenového limitu [eko.]

of such

takových

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of each of

každého

of course

samozřejmě

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

multistage model

vícestupňový model [eko.]

monopoly power and regulation.

síla monopolů a regulace [eko.]

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

logit model

logitový model [eko.]

loanable funds model

model pasivních (úvěrovatelných) fondů [eko.]

linear model of pollution damage

lineární model škod ze znečištění [eko.]

landscape self regulation

autoregulace krajiny [eko.]

internal model principle

princip vnitřního modelu

inflow regulation well

nápustná regulační šachtice [eko.]

incentive-compatible regulation

podnětově kompatibilní opatření [eko.]

general extreme value model

obecný model extrémní hodnoty [eko.]

food, cobweb model

potraviny, síťový model [eko.]

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

economic regulation

ekonomická regulace [eko.]

dynamic efficiency model

model dynamické efektivnosti [eko.]

dream of

snít o něčem

corporatist

korporativista n:

buffering model of pollution damage

absorbční model škod ze znečištění [eko.]

because of

kvůli (dat)

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

Random Utility Model RUM.

model náhodného prospěchu [eko.]

Energy Technology Assessment (ETA) Model

model zhodnocení energetické technologie [eko.]

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena