Online slovník a překladač

Výsledek překladu correspondent bank

Počet nalezených překladů: 78 (0.00185 s)

correspondent bank

korespondenční banka

bank

banka
břeh
spořitelna
břeh toku [eko.]
mělčina n:
bankovní adj:
násep n:
stráň
svah n:

bank rate

bankovní diskont
bankovní sazba
diskontní sazba
úroková míra

correspondent

zpravodaj
dopisovatel n:
korespondent n:

savings bank

záložna n:
spořitelna n:

piggy-bank

kasička n:
prasátko n:

data bank

databanka n:
banka údajů

clearing bank

clearingová banka
zúčtovací banka

bank on

spoléhat se na n:
počítat s

bank draft

bankovní směnka n:
vyzvednutí peněz n:

waste bank

odval

war correspondent

válečný zpravodaj n:

state bank

státní banka [eko.]

river bank

břeh řeky n:

regional bank

regionální (oblastní) banka [eko.]

problem bank

problémová banka

piggy bank

prasátko

mutual savings bank

vzájemná záložna

mortgage bank

hypotéční banka

merchant bank

obchodní banka [eko.]

investment bank

investiční banka

ice-bank

ledový práh [eko.]

deposit bank

depozitní banka

credit bank

úvěrová banka [eko.]

convex bank

konvexní břeh (toku) [eko.]

concave bank

konkávní břeh (toku) [eko.]

commercial bank

komerční banka n:

central bank

centrální banka [eko.]

cash in bank

pohledávka v bance

break the bank

utratit všechny úspory

blood bank

krevní banka n:

bank-note

bankovka n:

bank transfer

bankopvní převod [eko.]

bank syndicate

bankovní syndikát /spolek/ [eko.]

bank slide

břehový sesuv [eko.]

bank ripping

břehová nátrž [eko.]

bank reservoir

břehová jímka [eko.]

bank products

bankovní produkty

bank note

bankovka n:

bank money

bankovní peníze

bank line

břehová čára [eko.]

bank liabilities

pasiva banky [eko.]

bank insolvency

platební neschopnost banky [eko.]

bank infiltration

břehová infiltrace [eko.]

bank ice

břehový led [eko.]

bank holiday

státní svátek n:

bank flow rate

břehová voda [eko.]

bank examination

revize banky

bank derivatives

bankovní deriváty

bank debt

bankovní závazky

bank charges

bankovní poplatky [eko.]

bank card

bankovní karta n:

bank balance sheet

bankovní bilance [eko.]

bank assets

bankovní jmění [eko.]

bank account

bankovní účet

West Bank

Západní břeh Jordánu n: [zem.]

International Bank for Reconstruction and Development

Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj [eko.]

European Investment Bank /EIB/

Evropská investiční banka [eko.]

European Bank for Reconstruction and Development

Evropská banka pro obnovu a rozvoj [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena