Online slovník a překladač

Výsledek překladu corrosive water

Počet nalezených překladů: >100 (0.00241 s)

corrosive water

agresivní voda [eko.]

water

zavlažit v:
zavlažovat v:
namočit v:
zavodnit v:
zalévat v:
vlhčit v:
kropit v:
vodní adj:
voda n:
napájet v:

water down

oslabit v:
rozmělnit v:
ředit v:
zeslabit v:

water gate

vodní korytu n:
propust n:
stavidlo n:

water tower

vodojem n:
vodárna n:

water tank

rezervoár na vodu n:
cisterna n:

water dog

ten, kdo se rád koupe nebo plaví n: [hovor.]
vodomil n: [hovor.]

corrosive

žíravina n:
korozivní adj:

white water

bílá voda n:

water-use

nakládání s vodami [eko.]

water-supply

vodovod n:

water wheel

vodní kolo n:

water well

studna n:

water wagon

cisterna n:

water waggon

cisterna n:

water vole

hryzec n:

water vapour

vodní pára n: [brit.]

water vapor

vodní pára n:

water treatment

čištění vody

water travel

cestování po vodě n:

water technology

technologie vody [eko.]

water table

výška vodní hladiny n:

water supply

vodovod n:

water supplies

vodovody

water store

zásoba vody [eko.]

water storage

akumulace vody [eko.]

water infiltration

infiltrace vody [eko.]

water homothermia

homotermie vody [eko.]

water hole

jezírko n:

water heater

ohřívač vody n:

water hardening

ztvrzování vody [eko.]

water hammer

vodní ráz n:

water gun

stříkací pistole n:

water glass

vodní sklo n:

water gauge

vodní manometr n:

water gas

vodní plyn n:

water gap

rozsedlina s bystřinou n:

water fountain

kašna

water finder

proutkař n:

water filtration

filtrace vody [eko.]

water filter

vodní filtr n:

water erosion

vodní eroze [eko.]

water diversion

odběr vody [eko.]

water digestibility

hnilobnost vody [eko.]

water desalting

odsolování vody [eko.]

water depth

hloubka vody [eko.]

water depreciation through other substances than waste water

znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2 [eko.]

water density

hustota vody [eko.]

water demanganization

odmanganování vody [eko.]

water demand

potřeba vody [eko.]

water delivery

dodávka vody [eko.]

water deferrization

odželezňování vody [eko.]

water deactivation

dezaktivace vody [eko.]

water deacidification

odkyselování vody [eko.]

water curtain

hydraulická clona (vodní hospodářství) [eko.]

water course

vodní tok [eko.]

water consumption

spotřeba vody [eko.]

water composition

složení vody [eko.]

water column

vodní sloupec [tech.]

water closet

splachovací záchod n:

water classification

klasifikace vody [eko.]

water clarification

čiření vody [eko.]

water chlorination

chlorování vody [eko.]

water chemistry

hydrochemie [eko.]

water cart

kropící vůz n:

water cannon

vodní dělo n:

water butt

sud na dešťovou vodu n:

water buffalo

buvol indický n: [zool.]

water bottle

láhev na vodu n:

water body

vodní útvar [eko.]

water boatman

znakoplavka n: [zool.]

water bloom

vodní květ [eko.]

water blister

vodou nalitý puchýř n:

water biscuit

vodový suchar n:

water beetle

potápník n: [zool.]

water bed

vodní postel n:

waste water

odpadní voda [eko.]

upper water

horní voda [eko.]

turbid water

okalová voda [eko.]

treated water

upravená voda [eko.]

tail water

dolní voda [eko.]

surface water

povrchová voda [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena