Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost an arm and a leg

Počet nalezených překladů: >100 (0.0026 s)

cost an arm and a leg

stát mnoho peněz

cost

stál (past)
cena n:
stát
stojí
cost/cost/cost v: [neprav.]
náklady
výdaje
náklad
výdaje, náklady [eko.]

arm

zbraň n:
páka n:
vyzbrojit se
ozbrojovat v:
vyzbrojit
zbrojit v:
paže n:
ruka n:
ozbrojit v:

put an end to

skoncovat v:
udělat přítrž v:
skončit s v:
skoncovat s v:

keep an eye on

dohlížet na n:
bdít nad
sledovat stále
dohlédnout na n:

leg

odvěsna n: [mat.]
noha
nohavice n:

fight an injustice

postavit se proti nespravedlnosti
zvítězit nad nespravedlností
bojovat proti nespravedlnosti

an

jakýsi
nějaký adj:
neurčitý člen

shake a leg

pohni kostrou
hodit sebou

peg leg

dřevěná noha
protéza

make an offer

nabídnout [fráz.]
učinit nabídku [fráz.]

have an effect

způsobit
působit

cost you

stát mnoho úsilí
stát mnoho peněz

cost price

nákupní cena
výrobní cena

an eye for an eye (a tooth for a tooth)

msta stejným prostředkem
oko za oko

unit cost

pořizovací cena

to withdraw money from an account

vyzvednout peníze z účtu

to overdraw an account

přečerpat účet

to debit an account

zatížit účet

to deal with an issue

řešit problém

to credit an account

připsat ve prospěch účtu

take an interest in

zajímat se o (acc)

strong-arm

násilný adj:

quarter of an hour

čtvrthodina

pull one's leg

tahat někoho za nos, balamutit někoho [fráz.]

overheating of an economy

přehřátí ekonomiky

of an old

starého

meet with an accident

utrpět nehodu

make an appearance

dostavit se [fráz.]

in an abrupt manner

stroze

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

historical cost

pořizovací cena

have an affair

mít poměr

fire-arm

střelná zbraň

establish an objective

stanovit si cíl

cost, standard

standartní náklad [eko.]

break a leg

zlom vaz!

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

be an easy lay

dát každému [slang.]

be an also-ran

být do počtu

bat an eye

ukázat zahanbení n:

back up an argument

podložit argumentem [fráz.]

arm raising upward

vzpažit v:

arm raising forward

předpažit v:

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

an offer I couldn't refuse

pohrůžka n:

an hour

hodinu

an even keel

stabilita n:

an easy mark

člověk neschopný říci ne

an earful

vynadání n:

an director

výtvarník

an axe to grind

předmět hádky

an attitude

špatný přístup n:

an airhead

hlupák n:

an ace up your sleeve

trumf v rukávu

administer an oath to

vzít do přísahy

accede to an office

nastoupit do úřadu v:

a shot in the arm

povzbuzení [slang.]

a pinch to grow an inch

štípnutí oslavence narozenin

a leg up

první krok

a hollow leg

mít velký splávek

a good arm

dobře házející hráč

Qur'an

Korán n: [jmén.] [náb.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena