Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost of capital

Počet nalezených překladů: >100 (0.00306 s)

cost of capital

náklady (cena) kapitálu [eko.]

cost

výdaje
náklady
výdaje, náklady [eko.]
cena n:
stál (past)
náklad
stojí
stát
cost/cost/cost v: [neprav.]

capital

skvělý [hovor.]
hlavní město
hlavní adj:
kapitál
velké písmeno
verzálka n:
základní jmění
hlavice sloupu
velmi vážný

fixed capital

stálý kapitál
investiční kapitál
fixní kapitál
fixní aktiva

capital goods

investiční statky pl.
kapitálové zboží [eko.]
fixní aktiva
kapitálové statky

capital account

účet kapitálu
účet čistého jmění
konto čistého jmění
kapitálový účet

capital stock

kmenové akcie
kmenové jmění
základní jmění

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

foreign capital

zahraniční kapitál
cizí kapitál

capital transfer

převod kapitálu
kapitálový převod

capital formation

vytváření kapitálu
tvoření kapitálu

capital expenditure

investiční náklady
investiční výdaje

block capital

hůlkové písmo
tiskací písmo

working capital

provozní kapitál n: [ekon.]

venture capital

rizikový kapitál [fin.]

user cost

uživatelské náklady

transaction cost

transakční náklady

sunk cost

utopené náklady [fin.]

social overhead capital

společenský režijní kapitál [eko.]

share capital

akciový kapitál [eko.]

risk-free cost of capital

bezrizikové náklady kapitálu [eko.]

productive capital

výrobní kapitál [eko.]

paid-in capital

vložený kapitál [fráz.]

paid capital-up capital

splacený kapitál [fin.]

paid capital-up

splacený kapitál [fin.]

paid capital-on

záloha (na vyúčtování) [fin.]

paid capital stock

splacený základní kapitál [fin.]

natural capital.

přírodní kapitál [eko.]

marginal cost of exploration

marginální náklady na průzkum [eko.]

low-cost

levný

labor cost

mzdové náklady

inflow of capital

příliv kapitálu

in capital letters

hůlkovým písmem

human capital

lidský kapitál [eko.]

equity capital

kmenový kapitál

depreciation of natural capital

odepisování přírodního kapitálu [eko.]

degredation of natural capital

degradace přírodního kapitálu [eko.]

critical natural capital.

kritický přírodní kapitál [eko.]

created capital

vytvořený kapitál [eko.]

cost price

nákladová cena

cost of sales

prodejní náklady [eko.]

cost of living

životní náklady

cost of labour

náklady práce

capital-intensive

investičně náročný

capital transfer tax

daň z převodu kapitálu [eko.]

capital punishment

trest smrti

capital outlay

kapitálový výdaj [eko.]

capital outflow

únik kapitálu

capital offence

hrdelní zločin

capital messuage

sídelní panství

capital markets

kapitálový trh [eko.]

capital market

kapitálový trh

capital manor

panství udělované králem

capital loss

kapitálová ztráta

capital levy

kapitálová daň /odvod/ [eko.]

capital letter

velké písmeno

capital inflow

příliv kapitálu

capital gains tax

daň z kapitálových výnosů [eko.]

capital gains

kapitálový zisk [eko.]

capital expenditures

kapitálové výdaje [eko.]

capital deepening

kapitálové prohlubování [eko.]

capital city

hlavní město

capital accounts

kapitálové účty [eko.]

benefit-cost analysis, measurement of benefits.

analýza výnosů a nákladů, měření výnosů [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

average cost pricing of utilites.

stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů [eko.]

authorized capital

schválený kapitál

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena