Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost of living

Počet nalezených překladů: >100 (0.00302 s)

cost of living

životní náklady

cost

výdaje
náklady
stojí
stál (past)
výdaje, náklady [eko.]
stát
náklad
cena n:
cost/cost/cost v: [neprav.]

living

žijící adj:
živý adj:
živoucí adj:
žití
živobytí
obývací

cost price

nákladová cena
nákupní cena
výrobní cena

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

standard of living

životní úroveň
životní standard

make a living

vydělávat si na živobytí [fráz.]
starat se o živobytí [fráz.]

low-cost

levný
úsporný adj:

living will

rozhodnutí o udržovat při životě na přístrojích nebo ne [am.] [práv.]
rozhodnutí, zda udržovat při životě na přístrojích, nebo ne [am.] [práv.]

living wage

existenční minimum
životní minimum

living room

obývák [hovor.]
obývací pokoj

historical cost

pořizovací cena
historická cena

cost-push inflation

nákladová inflace [eko.]
inflace tlačená náklady

cost-effectiveness

nákladová efektivnost [eko.]
rentabilita n:

cost-effective

nákladově-efektivní [eko.]
rentabilní adj:

cost you

stát mnoho peněz
stát mnoho úsilí

clean-living

čistý adj:
cudný adj:

user cost

uživatelské náklady

travel cost method

metoda cestovních nákladů [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

sunk cost

utopené náklady [fin.]

standards of living

životní úroveň [eko.]

social cost

společenské náklady

risk-free cost of capital

bezrizikové náklady kapitálu [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

recycling, cost factors

recyklace, faktor nákladů [eko.]

operating cost

náklady na provoz n:

marginal external cost

marginální externí náklad [eko.]

marginal cost pricing

cenová tvorba podle marginálních nákladů [eko.]

marginal cost of exploration

marginální náklady na průzkum [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

living standards

životní úroveň

living standard

životní úroveň

level of living

životní úroveň n:

least-cost planning

plánování podle nejnižších nákladů [eko.]

labor cost

mzdové náklady

increasing-cost industry

odvětví s rostoucími náklady [eko.]

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

full cost principle

princip úplných nákladů [eko.]

free-living

požitkářství n:

free living

požitkářství n:

fixed cost

stálé náklady

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness rule

pravidlo nákladové efektivnosti [eko.]

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

cost-effectiveness analysis

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost-cutting

nákladové snížení (škrty) [eko.]

cost-benefit criterion

kritérium nákladů a užitku [eko.]

cost-benefit analysis

nákladově-přínosová analýza [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

cost, marginal user

náklad, marginální uživatel [eko.]

cost of sales

prodejní náklady [eko.]

cost of labour

náklady práce

cost of capital

náklady (cena) kapitálu [eko.]

cost effectiveness analysis.

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

cost advantage

výhoda nižších nákladů

cost a pretty penny

stát mnoho peněz

constant-cost industry

odvětví spevnými náklady [eko.]

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, measurement of benefits.

analýza výnosů a nákladů, měření výnosů [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

average cost pricing of utilites.

stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů [eko.]

average cost pricing

oceňování na bázi průměrných nákladů [eko.]

additional cost

vícenáklady

accounting cost

účetní náklady

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena