Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost of sales

Počet nalezených překladů: >100 (0.003 s)

cost of sales

prodejní náklady [eko.]

sales

objem prodeje
tržby
prodej
obchodní
prodeje
tržba
odbyt
obrat
obrat z prodeje
prodejní

cost

náklady
cost/cost/cost v: [neprav.]
stojí
výdaje
stál (past)
výdaje, náklady [eko.]
stát
náklad
cena n:

cost price

nákladová cena
nákupní cena
výrobní cena

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

sales tax

prodejní daň [eko.]
daň z prodeje

sales assistant

prodavačka [female]
prodavač [male]

low-cost

levný
úsporný adj:

historical cost

historická cena
pořizovací cena

cost-push inflation

inflace tlačená náklady
nákladová inflace [eko.]

cost-effectiveness

rentabilita n:
nákladová efektivnost [eko.]

cost-effective

nákladově-efektivní [eko.]
rentabilní adj:

cost you

stát mnoho peněz
stát mnoho úsilí

user cost

uživatelské náklady

travel cost method

metoda cestovních nákladů [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

total of sales

úhrn tržeb

sunk cost

utopené náklady [fin.]

social cost

společenské náklady

sales value

prodejní hodnota [eko.]

sales terms

prodejní podmínky

sales target

prodejní cíl [eko.]

sales talk

obchodní jednání n:

sales slip

paragon n:

sales revenue

prodejní příjem (výnos) [eko.]

sales representative

obchodní zástupce n:

sales promotion

podpora prodeje

sales office

oddělení prodeje

risk-free cost of capital

bezrizikové náklady kapitálu [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

recycling, cost factors

recyklace, faktor nákladů [eko.]

operating cost

náklady na provoz n:

marginal external cost

marginální externí náklad [eko.]

marginal cost pricing

cenová tvorba podle marginálních nákladů [eko.]

marginal cost of exploration

marginální náklady na průzkum [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

least-cost planning

plánování podle nejnižších nákladů [eko.]

labor cost

mzdové náklady

increasing-cost industry

odvětví s rostoucími náklady [eko.]

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

fixed cost

stálé náklady

decreasing-cost industry

odvětví s klesajícími náklady [eko.]

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness rule

pravidlo nákladové efektivnosti [eko.]

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

cost-effectiveness analysis

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost-cutting

nákladové snížení (škrty) [eko.]

cost-benefit criterion

kritérium nákladů a užitku [eko.]

cost-benefit analysis

nákladově-přínosová analýza [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

cost, marginal user

náklad, marginální uživatel [eko.]

cost of living

životní náklady

cost of labour

náklady práce

cost of capital

náklady (cena) kapitálu [eko.]

cost effectiveness analysis.

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

cost advantage

výhoda nižších nákladů

cost a pretty penny

stát mnoho peněz

constant-cost industry

odvětví spevnými náklady [eko.]

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, measurement of benefits.

analýza výnosů a nákladů, měření výnosů [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

average cost pricing of utilites.

stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů [eko.]

average cost pricing

oceňování na bázi průměrných nákladů [eko.]

additional cost

vícenáklady

accounting cost

účetní náklady

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena