Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost price

Počet nalezených překladů: >100 (0.00166 s)

cost price

výrobní cena
nákupní cena
nákladová cena

cost

výdaje
cena n:
stojí
výdaje, náklady [eko.]
náklady
cost/cost/cost v: [neprav.]
stál (past)
stát
náklad

price tag

cenový štítek
cenovka
visačka
visačka s cenou
cenová visačka

price index

cenový ukazatel
index cen
cenový index

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

shadow price

duální cena
stínová cena

price support

cenová podpora
podpora cen [eko.]

price policy

cenové zásady
cenová politika

price control

cenová kontrola
cenová regulace

market price

tržní cena n: [eko.]
tržní cena [eko.]

consumer price index

index spotřebitelských cen [eko.]
index spotřebních cen

ceiling price

maximální cena
nejvyšší cena

bid price

nabídková cena
cena nabídky

user cost

uživatelské náklady

unit price

jednotková cena [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

trade price

obchodní cena [eko.]

target price

cílová cena [eko.]

supply price

nabídková cena [eko.]

sunk cost

utopené náklady [fin.]

social cost

společenské náklady

shadow price algorithm

algoritmus stínových cen [eko.]

set the price

stanovit cenu

selling price

prodejní cena [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

purchase price

kupní cena [eko.]

producer price index

index výrobních cen [eko.]

price-list

ceník n:

price-cap regulation

regulace pomocí cenového limitu [eko.]

price war

cenová válka

price taker

cenový příjemce [eko.]

price system

cenový systém [eko.]

price reduction

sleva

price range

cenové rozpětí

price list

ceník

price level

cenová hladina

price leadership

cenové vůdcovství [eko.]

price hike

prudké cenové zvýšení

price freeze

zmrazení cen

price floor

minimální cena [eko.]

price fixing

stanovení cen

price discrimination

cenová diskriminace

price cut

snížení cen

price competition

cenová konkurence

price ceiling

cenový strop [eko.]

price category

cenová skupina

price

cena

operating cost

náklady na provoz n:

marginal cost

marginální náklad [eko.]

low-cost

levný

list price

cena podle ceníku

government-regulated price

regulované ceny /vládou/ [eko.]

full price

plná cena [eko.]

fixed cost

stálé náklady

fix the price

stanovit cenu

fair price

přiměřená cena

disequilibrium price

nerovnovážná cena [eko.]

cut-price

zlevněný adj:

cut price

zlevněný adj:

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness

rentabilita n:

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

clearing price

zúčtovací cena

choke price

škrtící cena [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

award price

udělit cenu v:

asking price

požadovaná cena n:

asked price

nabízená cena [eko.]

accounting price

účetní cena [eko.]

Transit Price Incentive.

stimul přepravní ceny [eko.]

Producer Price Index

Index cen výrobců

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena