Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost-effectiveness principle

Počet nalezených překladů: >100 (0.00163 s)

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

cost

stát
stál (past)
výdaje, náklady [eko.]
výdaje
náklady
stojí
náklad
cost/cost/cost v: [neprav.]
cena n:

principle

poučka n:
podstata n:
princip n:
zásada n:

effectiveness

efektivita n:
účinnost n:
efektivnost

cost price

nákupní cena
výrobní cena
nákladová cena

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

low-cost

levný
úsporný adj:

historical cost

pořizovací cena
historická cena

cost-push inflation

inflace tlačená náklady
nákladová inflace [eko.]

cost-effectiveness

nákladová efektivnost [eko.]
rentabilita n:

cost-effective

nákladově-efektivní [eko.]
rentabilní adj:

cost you

stát mnoho úsilí
stát mnoho peněz

user cost

uživatelské náklady

travel cost method, hedonic

metoda cestovních nákladů, hedonická [eko.]

travel cost method

metoda cestovních nákladů [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

sustainability principle

princip udržitelnosti [eko.]

sunk cost

utopené náklady [fin.]

social cost

společenské náklady

risk-free cost of capital

bezrizikové náklady kapitálu [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

recycling, cost factors

recyklace, faktor nákladů [eko.]

property-rights principle

princip vlastnických práv [eko.]

operating cost

náklady na provoz n:

on principle

ze zásady

marginal external cost

marginální externí náklad [eko.]

marginal cost pricing

cenová tvorba podle marginálních nákladů [eko.]

marginal cost of exploration

marginální náklady na průzkum [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

least-cost planning

plánování podle nejnižších nákladů [eko.]

labor cost

mzdové náklady

internal model principle

princip vnitřního modelu

increasing-cost industry

odvětví s rostoucími náklady [eko.]

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

full cost principle

princip úplných nákladů [eko.]

fixed cost

stálé náklady

emission reduction, cost effective policies

redukce emisí, politika nákladové efektivnosti [eko.]

effectiveness of pesticide application

efektivnost použití pesticidů [eko.]

economic effectiveness of pesticide application

ekonomická efektivnost použití pesticidu [eko.]

decreasing-cost industry

odvětví s klesajícími náklady [eko.]

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness rule

pravidlo nákladové efektivnosti [eko.]

cost-effectiveness analysis

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost-cutting

nákladové snížení (škrty) [eko.]

cost-benefit criterion

kritérium nákladů a užitku [eko.]

cost-benefit analysis

nákladově-přínosová analýza [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

cost, marginal user

náklad, marginální uživatel [eko.]

cost of sales

prodejní náklady [eko.]

cost of living

životní náklady

cost of labour

náklady práce

cost of capital

náklady (cena) kapitálu [eko.]

cost effectiveness analysis.

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness analysis, optimisation procedure

optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

cost advantage

výhoda nižších nákladů

cost a pretty penny

stát mnoho peněz

convergence principle

princip konvergence [eko.]

constant-cost industry

odvětví spevnými náklady [eko.]

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, recreation benefits.

analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace [eko.]

benefit-cost analysis, discount rate.

analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

beneficiary-compensates principle.

princip kompenzace příjemcem [eko.]

average cost pricing

oceňování na bázi průměrných nákladů [eko.]

additional cost

vícenáklady

accounting cost

účetní náklady

acceptability principle.

princip přijatelnosti [eko.]

Rawlsian Difference Principle

Rawlsianův princip rozdílu [eko.]

Precautionary principle

Princip předběžné opatrnosti n: [eko.]

Polluter Pays Principle, PPP.

princip, že znečišťovatel platí [eko.]

How much does it cost?

Kolik to stojí?

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena