Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost-effectiveness rule

Počet nalezených překladů: >100 (0.00235 s)

cost-effectiveness rule

pravidlo nákladové efektivnosti [eko.]

cost

výdaje
výdaje, náklady [eko.]
náklady
cost/cost/cost v: [neprav.]
cena n:
náklad
stojí
stát
stál (past)

rule

předpis n:
panovat v:
řehole n:
vláda n:
vládnout
pravidlo

work to rule

pomalá práce n:
druh pracovního protestu n:
striktní dodržování n:

effectiveness

účinnost n:
efektivita n:
efektivnost

cost price

nákladová cena
nákupní cena
výrobní cena

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

low-cost

levný
úsporný adj:

historical cost

historická cena
pořizovací cena

cost-push inflation

nákladová inflace [eko.]
inflace tlačená náklady

cost-effectiveness

nákladová efektivnost [eko.]
rentabilita n:

cost-effective

nákladově-efektivní [eko.]
rentabilní adj:

cost you

stát mnoho peněz
stát mnoho úsilí

zigzag rule

skládací metr

work-to-rule

druh pracovního protestu

user cost

uživatelské náklady

travel cost method

metoda cestovních nákladů [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

sunk cost

utopené náklady [fin.]

social cost

společenské náklady

rule out

vyloučit

rule of thumb

odhad "od oka"

rule of reason

rozumové pravidlo [eko.]

replacement cost

náklady náhrady [eko.]

recycling, cost factors

recyklace, faktor nákladů [eko.]

operating cost

náklady na provoz n:

marginal external cost

marginální externí náklad [eko.]

marginal cost pricing

cenová tvorba podle marginálních nákladů [eko.]

marginal cost factor

faktor mezních nákladů [eko.]

marginal cost

marginální náklad [eko.]

majority rule

většinová vláda n:

least-cost planning

plánování podle nejnižších nákladů [eko.]

labor cost

mzdové náklady

increasing-cost industry

odvětví s rostoucími náklady [eko.]

inalienability rule

pravidlo nezcizitelnosti [eko.]

implicit cost

implicitní náklady [fin.]

home rule

autonomie

ground rule

základní pravidlo

golden rule

zlaté pravidlo

full cost principle

princip úplných nákladů [eko.]

fixed cost

stálé náklady

effectiveness of pesticide application

efektivnost použití pesticidů [eko.]

economic effectiveness of pesticide application

ekonomická efektivnost použití pesticidu [eko.]

decreasing-cost industry

odvětví s klesajícími náklady [eko.]

cost-efficient

nákladově efektivní adj:

cost-effectiveness principle

princip efektivnosti nákladů [eko.]

cost-effectiveness analysis

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost-cutting

nákladové snížení (škrty) [eko.]

cost, standard

standartní náklad [eko.]

cost, marginal user

náklad, marginální uživatel [eko.]

cost of sales

prodejní náklady [eko.]

cost of living

životní náklady

cost of labour

náklady práce

cost of capital

náklady (cena) kapitálu [eko.]

cost effectiveness analysis.

analýza efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness analysis, optimisation procedure

optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů [eko.]

cost effectiveness

efektivnost nákladů

cost effective

nákladově efektivní [eko.]

cost cutting

snížení nákladů

cost center

nákladové středisko n:

cost advantage

výhoda nižších nákladů

cost a pretty penny

stát mnoho peněz

constant-cost industry

odvětví spevnými náklady [eko.]

chain rule

věta o derivaci složené funkce n: [mat.]

benefit-cost ratio

poměr výnosy-náklady [eko.]

benefit-cost analysis.

analýza výnosů a nákladů [eko.]

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

average cost pricing

oceňování na bázi průměrných nákladů [eko.]

arbitrage rule

pravidlo arbitráže [eko.]

additional cost

vícenáklady

accounting cost

účetní náklady

Wow you rule

nevím nevím

Faustmann Rule.

Faustmannovo pravidlo [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena