Online slovník a překladač

Výsledek překladu cost-push inflation

Počet nalezených překladů: >100 (0.00243 s)

cost-push inflation

inflace tlačená náklady
nákladová inflace [eko.]

push

postrčení n:
prosadit v:
nutit v:
tlačit se v:
obtěžovat v:
postrkovat v:
tlak n:
zatlačit v:
tlačit v:
stlačit v:
nápor n:
odstrčit v:
protlačit v:
stisknout v:
strkat v:
strčit v:
dotírat v:
vytlačit v:
tlačte! v:

cost

stát
výdaje, náklady [eko.]
výdaje
náklady
cost/cost/cost v: [neprav.]
stojí
stál (past)
náklad
cena n:

push off

vypadnout v: [přen.]
odejít v: [přen.]
zmizet v: [přen.]
odrazit v:
odsunout v:

inflation

inflace
nafouknutí n:
nadmutí n:
nahustění n:
nadechnutí n: [med.]

push-up

vytlačit v:
klik n: [sport.]
podprsenka se zdvojenou výstuží a kosticí n:
zvednout v:

galloping inflation

trysková inflace n: [fin.]
rychlá inflace n: [fin.]
hyperinflace n: [fin.]
pádivá inflace n: [fin.]

push up

vztlačit v:
vytlačit v:
zvednout v:

push in

vsunout v:
vnucovat v:
vstrčit v:

push down

přitlačit v:
stlačit v:
stisknout v:

unit cost

pořizovací cena
jednotkové náklady [eko.]

push-cart

vozík n:
kára n:

push out

vysunout v:
vystrčit v:

push on

pokračovat v:
razit si cestu v:

push back

odstrčit v:
odsunout v:

push away

odtlačit v:
odstrčit v:

push aside

odstrčit v:
odsunout v:

push ahead

prosadit v:
věnovat se něčemu v:

demand-pull inflation

inflace tažená poptávkou
poptávková inflace [eko.]

zero inflation

nulová inflace

user cost

uživatelské náklady

underlying inflation

základní inflace [eko.]

travel cost

cestovné

transaction cost

transakční náklady

suppressed inflation

potlačená inflace

single-figure inflation

jednociferná inflace [eko.]

runaway inflation

hyperinflace

rate of inflation

míra inflace

push-pull

dvojčinný adj:

push through

protlačit v:

push scooter

koloběžka n:

push forward

vystrčit v:

push button

tlačítko [tech.]

push around

sekýrovat v:

open inflation

zjevná inflace

moderate inflation

mírná inflace

inflation spiral

inflační spirála

inflation rate

míra inflace [eko.]

inertial inflation

setrvačná inflace

creeping inflation

plíživá inflace

core inflation

jádro inflace

benefit-cost analysis, cost estimation.

analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů [eko.]

balanced inflation

vyrovnaná inflace

anticipated inflation

předvídaná inflace

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena