Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, clean-up

Počet nalezených překladů: >100 (0.0029 s)

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

clean

čistý
vyčistit
uklidit v:
čistě
vyčištění
čistit
nevinný adj:
naprostý adj:
očistit v:
uklízet v:

costs

náklady n: pl.
stojí
výdaje

clean out

vyčistit v:
vyprázdnit v:
vyklidit v:

spring-clean

gruntovat v:
důkladný úklid

clean-up

úklid n:
vyčištění n:

clean-living

cudný adj:
čistý adj:

clean-handed

poctivý adj:
čestný adj:

clean-cut

přesný adj:
ostře řezaný

clean up

odklidit v:
uklidit

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

vacuum-clean

vysávat vysavačem v:

up

na

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total costs

celkové náklady

to subtract costs

odečíst náklady

small scale clean technologies

čisté technologie malých rozměrů [eko.]

risk costs

rizikové náklady [fin.]

production costs

výrobní náklady

private costs

soukromé náklady [eko.]

overhead costs

režijní náklady [eko.]

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal costs

mezní náklady

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

large-scale clean technologies

širokospektrální čisté technologie [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

dry-clean

chemicky čistit

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, total

náklady celkově [eko.]

costs, time

náklady, čas [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, social

náklady, společenské [eko.]

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

come clean

přiznat se [amer.]

clean-shaven

hladce oholen

clean-limbed

urostlý adj:

clean up your plate

dojíst pokrm

clean up your act

udělat něco znovu a lépe

clean up on

porazit v:

clean technologies

čisté technologie [eko.]

clean slate

cisty stit fraze

clean sheet

cisty stit fraze

clean room

čistý provoz

clean off

začišťovat v:

clean me out

ukrást mi všechen majetek

clean cut

rovný řez

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

as clean as a whistle

bez nečistot

allocate costs

alokovat náklady

a new broom sweeps clean

nové kostě dobře mete

a clean bill of health

dobrý zdravotní stav

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

National Society for Clean Air

National Society for Clean Air [eko.]

Clean Air Act

Clean Air Act [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena