Online slovník a překladač

Výsledek překladu costs, time

Počet nalezených překladů: >100 (0.00227 s)

costs, time

náklady, čas [eko.]

time

načasovat v:
tempo
časovat v:
čas
trvání n:
takt n:
odměřit v:
lhůta n:
doba
chvíle n:
epocha n:
termín
éra n:

costs

náklady n: pl.
výdaje
stojí

save time

ušetřit čas
šetřit

prime time

hlavní vysílací čas
vysílaný v hlavním čase

over time

v průběhu času adv:
časem adv:

on time

přesně
včas

variable costs

variabilní (proměnlivé) náklady [eko.]

two-time

dvakrát

transaction costs

transakční náklady [eko.]

total costs

celkové náklady

to subtract costs

odečíst náklady

time-worn

ošuntělý adj:

time-table

rozvrh hodin

time-server

prospěchář n:

time switch

spínač časový

time signal

časový signál

time sheet

pracovní výkaz

time out

oddechový čas

time off

volno n:

space-time

časoprostor n:

small-time

druhořadý adj:

settling time

doba do ustálení [tech.]

second time

podruhé

sampling time

perioda vzorkování [tech.]

risk costs

rizikové náklady [fin.]

residence time

doba zdržení (hydrosystém) [eko.]

real-time

skutečný čas n: [it.]

real time

skutečný čas n: [poč.]

production costs

výrobní náklady

private costs

soukromé náklady [eko.]

prime-time

vysílaný v hlavním čase

present time

přítomný čas

past time

minulý čas

overhead costs

režijní náklady [eko.]

one-time

bývalý

old-time

starodávný adj:

night-time

noc

next time

příště

market allocation, and environmental costs

tržní alokace a environmentální náklady [eko.]

marginal variable costs

marginální proměnné (variabilní) náklady [eko.]

marginal costs

mezní náklady

lose time

ztratit čas

long-time

dlouholetý adj:

law of increasing costs

zákon rostoucích nákladů [eko.]

labour costs

mzdové náklady

internalized costs

internalizované náklady [eko.]

full costs

celkové /úplné/ náklady [eko.]

from time to time

občas

disposal costs

náklady na likvidaci odpadu

costs, variable

náklady variabilní [eko.]

costs, user

náklady uživatele [eko.]

costs, transaction

náklady, transakce [eko.]

costs, total

náklady celkově [eko.]

costs, supervision

náklady, dohled [eko.]

costs, sunk

náklady, utopené (ztracené) [eko.]

costs, social

náklady, společenské [eko.]

costs, production (manufacturing)

výrobní náklady [eko.]

costs, overhead

režijní náklady [eko.]

costs, opportunity.

náklady příležitostí [eko.]

costs, operational

náklady, provozní [eko.]

costs, operating

náklady, provozní [eko.]

costs, monopoly

náklady, monopol [eko.]

costs, marginal

náklady, marginální [eko.]

costs, labour

náklady, práce [eko.]

costs, information

náklady, informace [eko.]

costs, indirect

náklady, nepřímé [eko.]

costs, implicit

náklady, implicitní [eko.]

costs, fixed

náklady, fixní [eko.]

costs, external

náklady, externí [eko.]

costs, engineering

náklady, řízení [eko.]

costs, enforcement

náklady, vynucení [eko.]

costs, contracting

náklady, uzavření dohody [eko.]

costs, compliance.

náklady na splnění [eko.]

costs, commuting

náklady, dojíždění [eko.]

costs, clean-up

náklady, vyčištění [eko.]

costs, adjustment

náklady na přizpůsobení [eko.]

costs, abatement

náklady, snižování [eko.]

average costs

průměrné náklady

at all costs

za každou cenu adv:

allocate costs

alokovat náklady

Non-recoverable costs

Nepřeúčtovatelné náklady

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena