Online slovník a překladač

Výsledek překladu cotton to that

Počet nalezených překladů: >100 (0.00249 s)

cotton to that

věřit něčemu

that

ono (n literary)
tak n:
to (n)
toho (m/n gen/ma acc)
ona (f sg/n pl lit)
(various cases)
který adj:
tamhleten
aby
jenž
tou (f ins)
tu (f acc)
tamten
že
ten
býk
ta (f sg/n pl)
tom (m/n loc)
tím (m/n ins)
onoho (m/n gen/ma acc)
tomu (m/n dat)

to

ku (dat)
ke (dat)

do
aby
k (dat)

that is

totiž
to jest
to je

is that not so?

že ne (after neg.)
že ano?
že jo?

due to

způsobený adj:
kvůli něčemu
zásluhou

drink to

připít
připil
připije

to take measures to do st

přijmout opatření
podniknout kroky k čemu

that way

tamtudy
tudy

that over there

tamhleten
tamten

that is to say

to je co říct
totiž

so that

aby conj:
takže conj:

except that

jenže
jenomže

cotton

bavlněný adj:
bavlna

what is that to you?

co je vám do toho? [kniž.]

to the extent that

do té míry, že

to that end

k tomu účelu

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to be subject to st

podléhat čemu

this and that

leccos

the fact that

to že

that´s why

proto

that's all now

basta

that time

tenkrát

that one

tamto

that are

které adj:

that a girl

dobrá práce!

that a boy

dobrá práce!

st./sb. that is to be

budoucí

saying that

s tím že

only at that time

teprve

on top of (that)

kromě toho

on the grounds that

s tím že

in view of the fact that

vzhledem k tomu že

in that case

tedy

in spite of the fact that

přestože

in order that we

abychom

go to

odebrat se

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

despite the fact that

přestože

deliver to

doručit v:

cross that bridge when I come to it

udělat rozhodnutí ve správný čas

cotton-picking

kradení n:

cotton wool

vata

cotton picker

negr n:[slang][amer]

cotton on

namotat v:

cotton gin

čistička bavlny

cotton candy

cukrová vata n:

conve to

dopravovat v:

catch me doing that

uvidíš mě dělat ...

buy that

věřit něčemu

bite the hand that feeds you

zle se odvděčit za pomoc

before that

předtím

be that as it may

ať je tomu jakkoli

at that time

tehdy

at that

nadto

and that's that

tak to bude!

all's well that ends well

konec dobrý všechno dobré

all that jazz

všechny další podobné věci

A guy like me don't need that sort of think.

Chlapík jako já nemá důvod takhle uvažovat.

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena