Online slovník a překladač

Výsledek překladu cough drop

Počet nalezených překladů: 58 (0.00142 s)

cough drop

bonbon proti kašli

drop

vysadit (o stroji) v:
vynechávat v:
pokles
kapka n:
klesat v:
klesnout v:
spustit v:
spouštět v:
pád
propad
polevit v:
snížení n:
ustat v:
pokles /cen/ [eko.]
upustit v:

drop off

usnout v:
zhoršit se v:
upadat v:
opadávat v:
klesat v:

cough

kašel n:
kašlat
zakašlat
kašlání n:
zakašlání n:

drop down

upustit dolů
upadnout v:
spustit v:

drop-off

sráz n:
pokles n:

drop behind

zůstávat vzadu
opozdit se v:

drop anchor

zakotvit v:
spustit kotvy

at the drop of a hat

bleskurychle
okamžitě

whooping-cough

černý kašel

whooping cough

černý kašel n:

so quiet you can hear a pin drop

tak ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem

pesticide dew-drop spraying

rosení pesticidem [eko.]

name-drop

chlubit se v:

drop-out

odpadlík n:

drop-in

nečekaná návštěva n:

drop-call

prozvonit v:

drop out

odpadnout v:

drop irrigation

kapková závlaha [eko.]

drop in

zajít na skok

drop erosion

kapková eroze [eko.]

drop dead

padnout mrtev

drop by

poklesnout o

drop back

ustoupit v:

drop away

zhoršit se

drop a line

napsat pár řádků

cough up

vykašlat

cough out

vykašlat v:

be ready to drop

být na padnutí (unaven) [fráz.]

a drop in the bucket

malá část

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena