Online slovník a překladač

Výsledek překladu could have

Počet nalezených překladů: >100 (0.00217 s)

could have

mohl

have

mít
mívat (freq)
have/had/had v: [neprav.]
vlastnit v:

have-not

nemajetní adj:
chudák n:
nemajetný adj:

have lunch

naobědvat se
obědvat
poobědvat

have had

měly
měli
měla n:

have fun

bavit se
užít si
pobavit se v:

have dinner/supper

navečeřet se
večeřet
povečeřet

have breakfast

nasnídat se
snídat
posnídat

could

mohl v:
uměl v:
mohl by v:

you have to

musíš
musíte

you have

máš
máte

have to

musit
muset

have sex

souložit v:
milovat se v:

have it out

dát věc do pořádku
urovnat spor

have in mind

mít na mysli
brát v úvahu

have an effect

způsobit
působit

have a word with

popovídat si v:
promluvit si v:

have a walk

projít se
procházet se

have a seat!

posaďte se
posaď se

have a pee

vyčurat se
vyčůrat se

have a good time

zabavit se
bavit se

have a chat

pohovořit v:
popovídat se

have a bath

koupat se
vykoupat se

we have to

musíme v:

we have

máme v:

they should have

měli

they have to

musí

they have

mají

they could have

mohli

should have

měl

she should have

měla

she could not

nemohla

she could have

mohla

have to go

muset jít

have thing for

mít slabost pro [fráz.]

have some lunch

poobědvat

have some dinner

povečeřet

have some breakfast

posnídat

have second thoughts

rozmyslet se

have on

mít na

have not got

nedostal v:

have not

nemít

have it off

mít pohlavní styk

have it made

nechat si to udělat

have it away

mít pohlavní styk

have intercourse

mít pohlavní styk

have an affair

mít poměr

have a talk

popovídat se

have a swim

zaplavat si

have a sweet tooth

mlsat v:

have a shower

osprchovat se

have a shot at

pokusit se o

have a perv

podívat se [fráz.] [aus.]

have a nap

zdřímnout si

have a look

podívat se

have a limp

dopadat v:

have a heart

slitujte se!

have a good sleep

vyspat se

have a go at it

mít pohlavní styk

have a drink

napít se

have a cold

být nachlazený

have a bearing on

souviset s

have a ball

mít se bezva

do not have

nemít

ICTYBTIHTKY (I Could Tell You But Then I'd Have To Kill You)

Mohl bych ti to říci, ale musel bych tě potom zabít [zkr.]

I've (I have)

mám

I have to

musím

I have got

Já mám

I have

mám

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena