Online slovník a překladač

Výsledek překladu count down

Počet nalezených překladů: >100 (0.00196 s)

count down

odpočítávat v:
odpočítat v:

put down

zarazit v:
zaznamenat v:
utlačovat v:
umlčet v:
uhasit v:
snížit v:
potlačit v:
porazit v:
položit v:
pokořit v:
omezit v:
zapsat si v:

down

sestřelit v: [let.] [voj.]
zkormoucený adj:
shodit v:
snížit v:
prachové peří
srazit v:

dole adv:
smutný adj:
poklesnout v:
dolů adv:

count

považovat v:
počítat v:
napočítat v:
spočítat v:
počet n:
odpočítat v:
četnost n:

nail down

utvrdit v:
upevnit v:
přikovat v:
podchytit v:
donutit k vyjádření n:
přitlouci

lay down

vyznačit v:
stanovit v:
předepsat v:
položit v:
odložit v:
položit se

quiet down

ztišit v:
uklidnit se
utišit se
uklidnit v:
utišit v:

ram down

udusat v:
upěchovat v:
zarazit v:

mark down

ohodnotit v:
snížit ceny
snížit cenu

lie down

lehnout v:
lehat si
lehnout si

let down

zklamat v:
oklamat v:
nechat na holičkách

count up

sečíst
spočítat v:
sčítání n:

scale down

zmenšit v:
zredukovat v:

run-down

utahaný adj:
vyčerpaný adj:

run down

dohnat v:
dobíhat v:

rub down

sedřít
osmirkovat

roll down

valit se dolů
skulit se

ride down

sjíždět
sjet

lower down

níže adv:
níž adv:

body count

počet obětí n:
počet mrtvých

send down

vyloučit v:

round down

zaokrouhlit dolů

rope down

slaňovat v:

mow down

skosit v:

low-down

čistá pravda n:

low down

nízko adv:

look down

shlížet v:

load down

naložit v:

live down

přežít

lie-down

odpočinek n:

let-down

zklamání n:

laid down

usazený, položený adj:

knuckle down

podrobit se

knock-down

úder srážející soupeře

count your chickens before they hatch

spoléhat na plán

count out

odpočítat v:

count on

spoléhat se na n:

count off

odpočítat v:

count in

započítat v:

Count

hrabě n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena