Online slovník a překladač

Výsledek překladu count in

Počet nalezených překladů: >100 (0.00257 s)

count in

započítat v:

count

napočítat v:
počet n:
spočítat v:
považovat v:
počítat v:
odpočítat v:
četnost n:

in-road

zásah
zasahování
nájezd
vpád

in

uvnitř
v (loc)
ve (loc)
dovnitř n:

in-house

domácí
vnitropodnikový
podomácku

hand in

doručit v:
odevzdávat
odevzdat

count up

sčítání n:
spočítat v:
sečíst

interest in

zájem o
podíl v n:

in-group

zasvěcenci
zájmová skupina

in writing

písemně
písemnou cestou

in use

používaný
v užívání

in tune

naladěný adj:
v souzvuku

in time

včas
časem

in short

slovem
zkrátka

in addition

navíc
dodatečně

in a trice

na jeden zátah [fráze]
okamžitě [fráze]

in a stew

v rozpacích
v bryndě

in a nutshell

v kostce [fráz.]
ve zkratce

in a jiffy

za moment
za okamžik

hang in

vydržet v:
nepolevit v:

hammer in

prorazit v:
vtloukat do hlavy

go in

vcházet
vejít

count down

odpočítávat v:
odpočítat v:

body count

počet obětí n:
počet mrtvých

jam in

vecpat v:

involved in

spojený s

inhere in

nacházet se v

in-tray

box na nevyřízené dokumenty

in-store

skladový adj:

in-service

během práce

in-process

rozpracovaný adj:

in-patient

hospitalizovaný pacient

in-law

příbuzní ze strany partnera n:

in-joke

vtip pro zasvěcené

in-flight

prováděný za letu

in-depth

hloubkový adj:

in-car

umístěný ve voze

in-between

mezi adv:

in words

slovy

in vivo

zaživa n:

in vitro

in vitro

in vain

nadarmo

in turn

pro změnu

in touch

ve spojení n:

in toto

vcelku

in total

dohromady

in step

ve fázi

in situ

na místě adv:

in singles

jednotlivé adj:

in silence

mlčky

in sight

v dohledu

in between

mezi prep:

in advance

předem

in action

v akci

in absentia

v nepřítomnosti

in a word

slovem

in a way

způsobem

in a flash

bleskově

in French

francouzsky

count your chickens before they hatch

spoléhat na plán

count out

odpočítat v:

count on

spoléhat se na n:

count off

odpočítat v:

Count

hrabě n:

C-in-C

vrchní velitel [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena