Online slovník a překladač

Výsledek překladu count off

Počet nalezených překladů: >100 (0.00245 s)

count off

odpočítat v:

set off

zvýraznit
zdůraznit
odpálit např. nálož
přivést k výbuchu např. nálož
roznítit např. nálož
vyvolat
vyrazit na cestu
vydat se
rozjet se
být příčinou začátku
podtrhnout
oddělit
dát vyniknout
vyčlenit v:

off

pryč n:
vypnutý adj:
vypnuto
ze
z
se
s

count

považovat v:
počítat v:
spočítat v:
počet n:
napočítat v:
odpočítat v:
četnost n:

run off

kopírovat v:
vytisknout v:
odběhnout
odběhl
xeroxovat v:

sell off

rozprodat v:
rozprodávat v:
vyprodat v:
odprodat v:

rip off

šidit [slang.]
okrást [slang.]
krást [slang.]
podvádět [slang.]

pay off

vyplatit v:
splatit v:
doplatit v:

pair off

dát dohromady v:
dohodit v:
spárovat v:

count up

sečíst
spočítat v:
sčítání n:

seal off

zablokovat v:
zatarasit v:

sawn-off

zkrácený adj:
s upilovanou hlavní adj:

run-off

odtékající potoky dešťové vody
přetok

round off

zakulatit v:
zaokrouhlit v:

ripped off

odtrhnul
ošizený adj:

rip-off

krádež
zlodějna n:

peed off

nasraný adj: [vulg.]
nasraný na (někoho/něco) adj: [vulg.]

pay-off

výtěžek n:
výnos n:

pass off

probíhat v:
udát se

count down

odpočítat v:
odpočítávat v:

body count

počet mrtvých
počet obětí n:

separate off

oddělit v:

send-off

přijít se rozloučit

send off

odeslat v:

sell-off

odprodej

see off

vyprovodit v:

sawed-off

upilovaný

rush off

vyřítit se

rub off

obrousit v:

roll off

drmolit v:

roar off

odjet v:

peel off

odloupnout v:

partition off

rozdělit v:

pare off

odkrojit v:

pan off

proplachovat v:

one-off

jednorázový adj:

off-spring

sekundární částice

off-season

mimo sezónu

off-screen

mimo plátno

off-road

terénní adj:

off-piste

mimo sjezdovku

off-peak

mimošpičkový adj:

off-load

vykládat náklad

count your chickens before they hatch

spoléhat na plán

count out

odpočítat v:

count on

spoléhat se na n:

count in

započítat v:

Count

hrabě n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena