Online slovník a překladač

Výsledek překladu count on

Počet nalezených překladů: >100 (0.00127 s)

count on

spoléhat se na n:

count

napočítat v:
považovat v:
počítat v:
četnost n:
odpočítat v:
spočítat v:
počet n:

on

na programu
při
u
ve
na
v

lean on

opřít se o
opřít o
opírat se

keep on

zůstávat v:
zaměstnávat dále
setrvat v

hold on

vytrvat v:
přidržet v:
počkat v:

head-on

přímo
frontálně
čelně

count up

sčítání n:
spočítat v:
sečíst

on time

včas
přesně

on schedule

ve lhůtě
v termínu

on purpose

záměrně
schválně

on fire

v ohni
hořící adj:

on duty

na stráži adj:
ve službě

on call

okamžitě
bez výpovědi

on approval

na zkoušku
se souhlasem

live on

přežívat v:
živit se v:

knock on

řetězový adj:
faul v rugby

hit on

narazit na n:
balit (někoho) v: [slang.]

hinge on

záviset na
záležet na

count down

odpočítat v:
odpočítávat v:

body count

počet mrtvých
počet obětí n:

on-off

přerušovaný adj:

on-line

za běhu

on-duty

na stráži adj:

on-board

palubní adj:

on way

cestou

on vacation

na dovolené

on trial

na zkoušku

on side

na straně

on request

na žádost adv:

on relief

na podpoře

on probation

na zkoušku

on principle

ze zásady

on land

na zemi adv:

on it

na tom adv:

on hand

na ruce adj:

on foot

pěšky

on edge

na okraji [též přen.]

on earth

na Zemi adv:

on drugs

na lécích

on demand

na požádání

on business

za účelem

on board

na palubě

on air

při vysílání adv:

on Monday

v pondělí

odds-on

pravděpodobný adj:

move on

jít dále

mount on

namontovat v:

mid-on

pozice hráče v kriketu

look on

přihlížet na

lock on

sledovat radarem v:

lay on

nanášet v:

later on

později adv:

knock-on

řetězový adj:

jump on

vyskočit v:

insist on

trvat na

inform on

donášet

impinge on

narazit na

hook on

zaháknout v:

have on

mít na

hang on

držet se v: [hovor.]

count your chickens before they hatch

spoléhat na plán

count out

odpočítat v:

count off

odpočítat v:

count in

započítat v:

Count

hrabě n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena