Online slovník a překladač

Výsledek překladu count your chickens before they hatch

Počet nalezených překladů: >100 (0.00222 s)

count your chickens before they hatch

spoléhat na plán

your

tvoje
tvé
tvůj
váš
vaše
tvou (f acc/ins)
tvoji (f acc/ma nom pl)
vaši (f acc/ma nom pl)
tvá (fem)
tví (ma nom pl)
vašeho

hatch

vyklubat se
dvířka
líhnout se
vylíhnout se
šrafování n:
líhnutí n:
líheň
šrafa
šrafovat v:
poklop n:

count

četnost n:
odpočítat v:
napočítat v:
považovat v:
počítat v:
spočítat v:
počet n:

before

nežli
před
než
dříve
předtím

they

oni
ona (n pl)
ony (mi/f)

count up

sečíst
spočítat v:
sčítání n:

they go

jedou
jdou

they can

můžou
mohou

they are able

mohou
můžou

of your

vašeho
vaší

not before

teprve

count down

odpočítávat v:
odpočítat v:

body count

počet obětí n:
počet mrtvých

before you can say Jack Robinson

než bys řekl popel
velmi rychle

year before last

předloni

they're

oni jsou

they'll

oni budou

they'd

oni by

they will eat

snědí

they will be

budou

they will

budou

they want

chtějí

they should have

měli

they separated

rozešli se

they say

prý

they ride

jedou

they parted

rozešli se

they ought to have

měli

they often wait

čekávají

they need

potřebují

they must

musí

they met

sešli se (up)

they know

vědí

they have to

musí

they have

mají

they eat

jedí

they could have

mohli

they cannot

nemohou

they are

jsou

they all

oni všichni

sail before

plout, plavit se po (větru) [fráz.]

net profit before tax

čistý příjem před zdaněním [eko.]

day before yesterday

předevčírem

count out

odpočítat v:

count on

spoléhat se na n:

count off

odpočítat v:

count in

započítat v:

chickens

kuřata

burn your bridges

vzdát se šance na návrat

bend your ear

poslouchej mě!

before the Flood

předpotopní

before that

předtím

before long

zanedlouho adv:

before bed

před spaním

age before beauty

mladí pustí sednout staré

They phrased it as a question

formulovali to jako otázku [fráz.]

Count

hrabě n:

Bob's your uncle

vlivní lidé v příbuzenstvu

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena