Online slovník a překladač

Výsledek překladu counter strike

Počet nalezených překladů: 70 (0.00166 s)

counter strike

protiúder

strike

narazit
dopadnout
uhodit
stlačit
uřezat
strike/struck/struck v: [neprav.]
praštit v:
škrtnout v:
razit v:
stávkovat
stávka n:
napadnout v:
napadat v:
udeřit

counter

čítač
pult
počitač
počitadlo
kontr
kuchyňská linka n:

strike out

odpálit míček
pučet v:
vyrážet v:

first strike

řádný
první úder
týkající se prvního útoku

under-the-counter

pokoutní adj:
pod pultem

strike back

vrátit v:
oplatit v:

strike a bargain

plácnout si
udělat obchod

over-the-counter

přepážkový adj:
volně prodejný adj:

counter-revolutionary

kontrarevolucionář n:
kontrarevoluční adj:

counter-productive adj

kontraproduktivní
rozporný

counter-productive

kontraproduktivní adj:
protichůdný adj:

counter-claim

protipohledávka n:
protinárok n:

wildcat strike

divoká stávka

strike-breaking

stávkokazectví n:

strike pay

podpora stávkujícím

strike on

dopadat v:

strike off

škrtnout v:

strike hands

plácnout si

strike dumb

oněmit

strike down

porazit v:

pulse counter

počítač pulsů [tech.]

hunger strike

hladovka n:

first-strike

týkající se prvního útoku

counter-tenor

vysoký tenor

counter-revolution

kontrarevoluce n:

counter-offensive

protiofenzíva n:

counter-intuitive

neintuitivní adj:

counter-intelligence

kontrašpionáž

counter-insurgency

vládní potlačení vzpoury

counter-culture

kultura mimo oficiálního rámce

counter-blow

protiúder

counter-attack

protiútok n:

call off the strike

odvolat stávku

be on strike

stávkovat

bar counter

pult

air-strike

letecký úder

air strike

letecký úder

Geiger-Mueller counter

Geiger-Muellerův počítač [eko.]

Geiger counter

Geigerův počítač n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena