Online slovník a překladač

Výsledek překladu counter-blow

Počet nalezených překladů: >100 (0.00214 s)

counter-blow

protiúder

blow

vhánět v:
vanout v:
dout v:
vydechnutí n:
vyfouknout v:
vát v:
vítr n:
zavát v:
nafouknout v:
funět v:
zpackat v:
foukat v:
smrkat v:
rána n:
blow/blew/blown v: [neprav.]
úder n:
dmýchat v:
fouknutí n:

counter

počitač
kontr
počitadlo
kuchyňská linka n:
pult
čítač

blow up

vybouchnout
nafouknout v:
přivést k výbuchu
vyhodit do povětří

blow out

uhasit v:
zhasit v:
sfouknout v:
vyfouknout v:

blow off

utrhnout v:
odfukovat v:
sfouknout v:

under-the-counter

pokoutní adj:
pod pultem

over-the-counter

volně prodejný adj:
přepážkový adj:

counter-revolutionary

kontrarevolucionář n:
kontrarevoluční adj:

counter-productive adj

rozporný
kontraproduktivní

counter-productive

kontraproduktivní adj:
protichůdný adj:

counter-claim

protinárok n:
protipohledávka n:

by-blow

levoboček n:
bastard n:

blow-out

veselá oslava n:
stát se nepoužitelným

blow-dry

vyfénovat v:
vyfoukat v:

blow-by-blow

podrobný adj:
detailní adj:

blow your mind

šokovat tě
okouzlit tě

blow to kingdom come

vyhodit do povětří
zničit v:

blow sky high

způsobit rozruch
naštvat mnoho lidí

blow it out of proportion

nadmíru zvětšit
zveličovat v:

pulse counter

počítač pulsů [tech.]

give a blow job

vykouřit ptáka [sex.]

counter-tenor

vysoký tenor

counter-revolution

kontrarevoluce n:

counter-offensive

protiofenzíva n:

counter-intuitive

neintuitivní adj:

counter-intelligence

kontrašpionáž

counter-insurgency

vládní potlačení vzpoury

counter-culture

kultura mimo oficiálního rámce

counter-attack

protiútok n:

counter strike

protiúder

blow-up

zvětšenina

blow your wad

utratit všechny peníze

blow you out of the water

ponížit tě

blow you away

jednoduše tě porazit

blow this joint

opustit nějaké místo

blow this Popsicle stand

opustit nějaké místo

blow them away

drtivě porazit

blow the whistle

prozradit v:

blow the lid off

prozradit zločin

blow snakes (music)

kreativně improvizovat

blow over

přehnat se v:

blow my cover

prozradit maskování n:

blow me over

je to neuvěřitelné

blow me down

být velmi překvapen

blow it up (photo)

zvětšit fotografii

blow it out your ear

zapomeň na to

blow it

zkazit něco

blow chunks

zvracet v:

blow a kiss

poslat hubičku

blow a bundle

utratit hodně peněz

bar counter

pult

at a blow

naráz

Joe Blow

hypotetický průměrný muž

Geiger-Mueller counter

Geiger-Muellerův počítač [eko.]

Geiger counter

Geigerův počítač n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena