Online slovník a překladač

Výsledek překladu counter-claim

Počet nalezených překladů: 68 (0.00155 s)

counter-claim

protinárok n:
protipohledávka n:

claim

požadovat v:
reklamovat
nárokovat si v:
vymáhat, uplatňovat nárok [eko.]
žaloba n:
vynutit si v:
vyžádat si v:
žádat si v:
vyžadovat v:
reklamace n:
stížnost n:
vymáhat v:
žádost n:
urgovat
žádat v:
pyšnit se v:
chlubit se v:
tvrdit v:
tvrzení
nárok
požadavek n:
vyžádat

counter

pult
kontr
počitadlo
počitač
čítač
kuchyňská linka n:

under-the-counter

pokoutní adj:
pod pultem

over-the-counter

přepážkový adj:
volně prodejný adj:

counter-revolutionary

kontrarevolucionář n:
kontrarevoluční adj:

counter-productive adj

kontraproduktivní
rozporný

counter-productive

kontraproduktivní adj:
protichůdný adj:

claim the honour of being the first

nárokovat si prvenství
činit si nárok na prvenství

adverse claim

protinárok
protistrana

self-declared environmental claim

vlastní environmentální tvrzení [eko.]

qualified environmental claim

kvalifikované environmentální tvrzení [eko.]

pulse counter

počítač pulsů [tech.]

legal claim

právní nárok

lay claim

vznést požadavek

environmental claim verification

ověření environmentálního tvrzení [eko.]

environmental claim

environmentální tvrzení [eko.]

egal claim

právní nárok

counter-tenor

vysoký tenor

counter-revolution

kontrarevoluce n:

counter-offensive

protiofenzíva n:

counter-intuitive

neintuitivní adj:

counter-intelligence

kontrašpionáž

counter-insurgency

vládní potlačení vzpoury

counter-culture

kultura mimo oficiálního rámce

counter-blow

protiúder

counter-attack

protiútok n:

counter strike

protiúder

contingent claim

potenciální nárok

claim to fame

proslavení se něčím

claim back

žádat zpět [eko.]

bar counter

pult

Geiger-Mueller counter

Geiger-Muellerův počítač [eko.]

Geiger counter

Geigerův počítač n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena