Online slovník a překladač

Výsledek překladu counter-intelligence

Počet nalezených překladů: 45 (0.00118 s)

counter-intelligence

kontrašpionáž

intelligence

důvtip
výzvědná služba
zpravodajství
rozum n:
vzdělanost
inteligence n:
ostrovtip n:

counter

počitadlo
čítač
kontr
počitač
kuchyňská linka n:
pult

under-the-counter

pod pultem
pokoutní adj:

over-the-counter

volně prodejný adj:
přepážkový adj:

counter-revolutionary

kontrarevoluční adj:
kontrarevolucionář n:

counter-productive adj

rozporný
kontraproduktivní

counter-productive

protichůdný adj:
kontraproduktivní adj:

counter-claim

protipohledávka n:
protinárok n:

pulse counter

počítač pulsů [tech.]

intelligence service

rozvědka n:

intelligence quotient

inteligenční kvocient

intel = intelligence

inteligence n: [zkr.]

counter-tenor

vysoký tenor

counter-revolution

kontrarevoluce n:

counter-offensive

protiofenzíva n:

counter-intuitive

neintuitivní adj:

counter-insurgency

vládní potlačení vzpoury

counter-culture

kultura mimo oficiálního rámce

counter-blow

protiúder

counter-attack

protiútok n:

counter strike

protiúder

bar counter

pult

artificial intelligence

umělá inteligence

Geiger-Mueller counter

Geiger-Muellerův počítač [eko.]

Geiger counter

Geigerův počítač n:

Central Intelligence Agency

zpravodajská služba USA

CIA (Central Intelligence Agency)

zpravodajská služba USA [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena