Online slovník a překladač

Výsledek překladu counter-offensive

Počet nalezených překladů: 38 (0.00111 s)

counter-offensive

protiofenzíva n:

offensive

ofenzivní adj:
výbojný adj:
urážlivý adj:
útok n:
útočný adj:
ofenzíva

counter

kontr
počitadlo
počitač
čítač
pult
kuchyňská linka n:

under-the-counter

pod pultem
pokoutní adj:

over-the-counter

volně prodejný adj:
přepážkový adj:

counter-revolutionary

kontrarevoluční adj:
kontrarevolucionář n:

counter-productive adj

kontraproduktivní
rozporný

counter-productive

protichůdný adj:
kontraproduktivní adj:

counter-claim

protipohledávka n:
protinárok n:

pulse counter

počítač pulsů [tech.]

counter-tenor

vysoký tenor

counter-revolution

kontrarevoluce n:

counter-intuitive

neintuitivní adj:

counter-intelligence

kontrašpionáž

counter-insurgency

vládní potlačení vzpoury

counter-culture

kultura mimo oficiálního rámce

counter-blow

protiúder

counter-attack

protiútok n:

counter strike

protiúder

bar counter

pult

Geiger-Mueller counter

Geiger-Muellerův počítač [eko.]

Geiger counter

Geigerův počítač n:

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2018 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena