Online slovník a překladač

Výsledek překladu countryside and community attributes

Počet nalezených překladů: >100 (0.0024 s)

countryside and community attributes

vlastnosti krajiny a komunity [eko.]

European Economic Community

EEC Evropské hospodářské společenství [eko.]
Evropské hospodářské společenství EHS [eko.]
EWG Evropské hospodářské společenství [eko.]
EEC European Economic Community [eko.]
Europaeische Wirtschaftsgemeinschaft EWG [eko.]
EHS Evropské hospodářské společenství [eko.]
European Economic Community EEC [eko.]

community

veřejnost n:
obec
komunita (botanika, zoologie) [eko.]
komunita n:
společenství n:

rank and file

řadoví členové organizace n:
řadové vojsko n:
mužstvo n:

give-and-take

kompromisní adj:
kompromis n:
vzájemné ústupky

give and take

vzájemné ústupky
kompromisy
kompromis n:

first and foremost

především
v první řadě
na prvém místě

countryside

příroda
venkov
krajina

ups and downs

zvlněný terén
zdary a nezdary

supply and demand

nabídka a poptávka n:
poptávka a nabídka n:

skull and crossbones

zkřížené hnáty
umrlčí lebka n:

rough and ready

zběžný adj:
nevypracovaný adj:

hit-and-miss

nepřesný adj:
náhodný adj:

fore and aft

vpředu i vzadu
po celé lodi

and stuff

a další věci
a tak dále

and

i conj:
a conj:

yin and yang

jin a jang n:

wheel and deal

čachrovat v:

wear and tear

opotřebení n:

ways and means

možnosti a způsoby

trial-and-error

metoda pokus omyl

track-and-field

atletický adj:

track and field

atletický adj:

touch-and-go

riskantní adj:

time and again

čas od času

this and that

leccos

surf and turf

pokrm n:

spick-and-span

jako ze škatulky

rough-and-tumble

neuspořádaný adj:

rough-and-ready

nevypracovaný adj:

rise and shine

vyspat se dorůžova [idiom.]

rest and digest

odpočinek a trávení n: [med.]

mortar and pestle

třecí miska s tloučkem n:

mom-and-pop

rodinný adj:

life-and-death

vitálně důležitý

ladies and gentlemen

dámy a pánové

kiss-and-tell

sdělovat intimnosti

ins and outs

spletité detaily

hit-and-run

rychlý zásah

high and migty

nadutý

high and mighty

nadutý adj:

here and there

místy

head and shoulders

hlava a ramena

hammer and tongs

vší silou

hammer and sickle

kladivo a srp

hale and hearty

zdravý jako buk

go and see

jít navštívit

fun and games

vzrušení n:

free-and-easy

bezstarostný adj:

free-and-easiness

nevázanost

free attributes

volné atributy [eko.]

fox and hounds

hra na honěnou

ever and again

čas od času

community service

služba komunity

community property

majetek komunity

both... and

i... i

b and w

black and white [zkr.]

attributes

atributy n: pl.

and/or

a/nebo

and how

hodně

and also

i conj:

Trinidad and Tobago

Trinidad a Tobago n: [jmén.]

Serbia and Montenegro

Srbsko a Černá Hora n: [jmén.]

R and R

rock and roll [zkr.]

R and D

výzkum a vývoj [zkr.]

National Parks and Access to the Countryside Act

National Parks and Access to the Countryside Act [eko.]

Kit and Kaboodle

do poslední kapky [slang.]

Jekyll and Hyde

schizofrenik s jednou dobrou a jednou špatnou osobností n:

European Atomic Energy Community

European Atomic Energy Community [eko.]

Countryside Commission

Countryside Commission [eko.]

Countryside Act

Countryside Act [eko.]

B and B

ubytovna se snídaní (Bed and breakfast) [zkr.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena