Online slovník a překladač

Výsledek překladu course of events

Počet nalezených překladů: >100 (0.00296 s)

course of events

dění n:

course

chod
kurz
postup
kurs n:
běh n:
závodní dráha
závodiště
průběh n:
cesta n:
směr n:
dráha

of

vyjádření druhého pádu
od n:
ze
na n:
z

sort of

více méně
trochu
tak nějak
jaksi

out of

ze conj:
z conj:
vedoucí z
mimo adv:

of course

ovšem
pochopitelně
samozřejmě

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

come of

konat
dopadnout
upadnout

of your

vašeho
vaší

of such

takových
takové adj:

events

dění n:
události n:

avid of

chtivý čeho v:
lačný čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

water-supply course

vodárenský tok [eko.]

water course network density

hustota sítě vodních toků [eko.]

water course damming-up

zahrázování toku [eko.]

water course capacity

kapacita koryta toku [eko.]

water course

vodní tok [eko.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

take its course

nechat svět běžet

steer a middle course

zvolit střední cestu

steer a course

opatrně manévrovat

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

run its course

mít přirozený průběh

retaining water course baffle

přehrážka toku [eko.]

regardless of

nezávisle na adv:

refresher course

opakovací kurs

receipt of

příjem

race-course

dostihová dráha

pursuit of

sledování v:

partial water-course training

dílčí úprava toku [eko.]

outside of

vnější část

of works

děl

of these

těchto

of something

něčeho

of shares

akciový adj:

of honour

čestný

of each of

každého

of bread

chleba

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

main course

hlavní chod n:

in the course of time

v průběhu času

in the course of a night

za noc

in the course of

během něčeho

golf course

golfové hřiště

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

crash course

rychlokurz

courtesy of

... jsou od

course you can

samozřejmě že to zvládneš

course of treatment

léčení

composed of

složený z

cake of

kus něčeho

because of

kvůli (dat)

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

apprize of

informovat o

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

a crash course

kolizní kurz

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena