Online slovník a překladač

Výsledek překladu course of treatment

Počet nalezených překladů: >100 (0.00302 s)

course of treatment

léčení

course

cesta n:
běh n:
kurs n:
závodní dráha
závodiště
směr n:
postup
kurz
chod
průběh n:
dráha

treatment

zpracování n: [tech.]
léčba
léčení
nakládání n:
ošetřování n:
zacházení n:
ošetření n:

of

ze
od n:
na n:
vyjádření druhého pádu
z

sort of

tak nějak
jaksi
trochu
více méně

waste water treatment

zpracování odpadní vody [eko.]
čištění odpadní vody [eko.]
zušlechtění odpadní vody [eko.]

of course

pochopitelně
samozřejmě
ovšem

rid of

zbavit v:
zbavit se v:

because of

kvůli (dat)
následkem

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

water-supply course

vodárenský tok [eko.]

water treatment plant capacity

kapacita úpravny vody [eko.]

water treatment filter

filtr pro úpravu vody [eko.]

water treatment

čištění vody

water course network density

hustota sítě vodních toků [eko.]

water course damming-up

zahrázování toku [eko.]

water course capacity

kapacita koryta toku [eko.]

water course

vodní tok [eko.]

waste-water treatment plant

čistírna odpadní vody [eko.]

waste treatment

úprava odpadu [eko.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

treatment efficiency

účinnost čištění (vodní hospodářství) [eko.]

treatment (of poultry meat)

úprava (drůbežího masa)

take its course

nechat svět běžet

steer a middle course

zvolit střední cestu

steer a course

opatrně manévrovat

somebody of

kohosi

some of

několik

sludge treatment and disposal

kalové hospodářství [eko.]

sick of

nemocný adj:

shock treatment

terapie šokem

set of

soubor n:

series of

řada

secondary treatment

sekundární čištění (odpadní vody) [eko.]

run its course

mít přirozený průběh

retaining water course baffle

přehrážka toku [eko.]

regardless of

nezávisle na adv:

refresher course

opakovací kurs

receipt of

příjem

race-course

dostihová dráha

pursuit of

sledování v:

purification degree of waste water treatment plant

účinnost čistírny odpadní vody [eko.]

primary treatment

primární čištění (odpadní vody) [eko.]

partial water-course training

dílčí úprava toku [eko.]

outside of

vnější část

of each of

každého

of a number of

počtu

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

main course

hlavní chod n:

irrigation water treatment

úprava závlahové vody [eko.]

in the course of time

v průběhu času

in the course of a night

za noc

in the course of

během něčeho

ill-treatment

špatné zacházení

golf course

golfové hřiště

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

crash course

rychlokurz

course you can

samozřejmě že to zvládneš

course of events

dění n:

composed of

složený z

come of

upadnout

cake of

kus něčeho

become of

co pak stalo s ...?

aware of

vědom si

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

after-treatment

doléčování n:

activated sludge treatment

aktivace (kanalizace) [eko.]

a crash course

kolizní kurz

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena