Online slovník a překladač

Výsledek překladu grow into one

Počet nalezených překladů: >100 (0.00231 s)

grow into one

srůst n:

grow

přibývat v:
pěstovat
růst
vyrůst
grow/grew/grown v: [neprav.]
vyrůstat v:
narůstat v:
roste
přerůst v
narůst

run into

vrazit do
vběhnout do
narazit do
narazit na n:
potkat v:
vběhnout v:
zaběhnout v:

break into

platit příliš vysokou bankovkou [id.]
rozběhnout se [id.]
prosadit se [id.]
propuknout v co [id.]
vloupat se [id.]

look into

vyšetřovat v:
vyšetřit v:
prošetřovat v:
prozkoumat v:

get into

vejít
vstoupit v:
zjistit v:
nastoupit v:

come into

vejít
vstoupit do
vstoupit v:
vstupovat v:

take into account

vzít v úvahu
zohlednit v:
brát v úvahu

one by one

jeden po druhém
jeden za druhým
po jednom

eat into

sužovat v:
trápit v:
hlodat v:

turn into

proměnit na n:
přeměnit se na n:

slice into

zaříznout v:
zakrojit v:

sail into

vplout, vtrhnout, skočit do řeči, pustit se do něčeho - totéž co "sail in" [fráz.]
vplout v:

plug into

zasunout v:
zastrčit v:

intrude into

tlačit se do
vetřít se

into the blue

do neznáma adv: [idiom]
do dálky adv: [idiom]

grow up

vyrůst
vyrůstat

fall into

ústit v:
upadnout do [fráz.]

drive into

zajet
zajíždět

talk into

přemluvit k

slip into

vklouznout

sink into

vnořit

reach into

dosahovat v:

pull into

zajet do, zajet na v:

plunge into

vnořit v:

one-to-one

vzájemný adj:

one-on-one

jeden na jednoho

one on one

jeden na jednoho

into the middle

doprostřed

into one

v jedno

into

do

insight (into)

proniknutí (do) n:

inquire into

prošetřovat v:

grow wise

zmoudřet v:

grow together

srůst n:

grow over

zarůstat v:

grow old

zestárnout v:

grow fond

oblíbit si v:

grow fat

ztloustnout

grow dark

setmět se v:

grow black

zčernat v:

go into

vstoupit do

force into

dohnat v:

flow into

vyústit v:

drill into

vrtat v:

dip into

vnořit

cut into

vyrýt do

crash into

narazit do

call into question

brát v pochybnost n:

call into action

uvést v činnost [tech.]

call into account

počítat s

bump into

narazit do

bring into

vnést v:

breake into

vloupat se

ass into gear

pracovat v:

absence makes the heart grow fonder

střídmost dělá srdce nežnější

a pinch to grow an inch

štípnutí oslavence narozenin

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena