Online slovník a překladač

Výsledek překladu grow old

Počet nalezených překladů: 71 (0.0017 s)

grow old

zestárnout v:

grow

narůst
přibývat v:
narůstat v:
roste
přerůst v
pěstovat
grow/grew/grown v: [neprav.]
vyrůst
růst
vyrůstat v:

old

starý adj:
stár adj:
stará adj:

old-timer

veterán n:
stařík n:

old man

stařec n:
kmet n:

old age

staroba n:
starobní adj:

grow up

vyrůstat
vyrůst

year old

letý

twenty-two year old

dvaadvacetiletý

old-world

týkající se dávné Evropy

old-time

starodávný adj:

old-style

zastaralý adj:

old-maidish

staropanenský adj:

old-gold

tmavě žlutá barva n:

old-fashionedness

staromódnost n:

old-fashioned

staromódní adj:

old-age

starobní adj:

old woman

stará adj:

old times

staré časy n:

old timer

veterán n:

old style font

starodávné písmo n:

old school

stará škola

old salt

námořník n:

old nick

ďábel n:

old maid

stará panna n:

old lady

matka n:

old gold

tmavě žlutá barva n:

old geezer

dědek n:

old flame

dávná láska n:

old fashioned

staromódní adj:

old boy

kamarád n:

of an old

starého

my old girl

stará adj:

grow wise

zmoudřet v:

grow together

srůst n:

grow over

zarůstat v:

grow into one

srůst n:

grow fond

oblíbit si v:

grow fat

ztloustnout

grow dark

setmět se v:

grow black

zčernat v:

get old

zestárnout

fourteen-year-old

čtrnáctiletý

at the ripe old age

velmi starý

any old thing

jakékoli slovo

an old warhorse

veterán n:

an old hand at

zkušený pracovník

an old hand

zkušený člověk

age-old

letitý adj:

absence makes the heart grow fonder

střídmost dělá srdce nežnější

a pinch to grow an inch

štípnutí oslavence narozenin

a chip off the old block

jablko nepadlo daleko od stromu [fráz.]

Old Town of Prague

Staré Město

Old Town

staroměstský adj:

Old Testament

Starý zákon n: [jmén.]

Old Miss

Stará slečna [žert.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena