Online slovník a překladač

Výsledek překladu grow over

Počet nalezených překladů: >100 (0.00117 s)

grow over

zarůstat v:

grow

vyrůstat v:
přerůst v
roste
narůstat v:
přibývat v:
grow/grew/grown v: [neprav.]
vyrůst
narůst
růst
pěstovat

turn over

přepnout program v televizi v:
odevzdat v:
uvažovat v:
převrátit v:
překlopit v:
obrátit v:
převrátit se

over

lomeno n: [mat.]
přes
skončit
příliš
víc než
po
nad

walk over

přejít na druhou stranu v:
přecházet v:
neposlouchat v:
převést v:

think over

uvážit v:
uvažovat v:
přemýšlet v:
promyslit v:

make over

postoupit v:
převést
předělat v: [frsl.]
změnit v: [frsl.]

work over

vzít si do parády v:
přepracovat v:
podávat si v:

win over

získávat v:
získat v:
naklonit si v:

skin over

zahojit se
pokrýt se kůží

send over

vysílat v:
posílat v:

over time

v průběhu času adv:
časem adv:

mull over

promýšlet v:
uvažovat v:

left over

zbylý adj:
zbytky n:

knock over

porazit v:
porážet v:

grow up

vyrůstat
vyrůst

zoom over

prolétnout, prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho) adv:

whip over

pelášit v:

watch over

hlídat v:

wash over

přeprat v:

warmed-over

ohřívaný adj:

voice-over

komentování n:

vault over

přeskočit v:

tip over

překlopit v:

tide over

překonat v:

tick over

chod na prázdno

throw over

nechat na holičkách

smooth over

urovnat v:

pull over

přetáhnout v:

pick over

přebrat v:

pass over

pominout

over-production

nadvýroba n:

over-large

příliš velký

over-full

přeplněný

over-filled

přeplněný

over-emotional

příliš citový

over-abundance

nadbytek n:

over there

tamhle

over here

sem

once-over

zběžný pohled

move over

posunout se v:

mourn over

bědovat v:

moon (over)

toužit (po něčem) v:

make-over

větší úprava vzhledu člověka n:

look over

prohlédnout v:

left-over

zbytky n:

lean over

předklonit se, naklonit/naklánět se adv:

lay over

odložit v:

lament over

bědovat v:

grow wise

zmoudřet v:

grow together

srůst n:

grow old

zestárnout v:

grow into one

srůst n:

grow fond

oblíbit si v:

grow fat

ztloustnout

grow dark

setmět se v:

grow black

zčernat v:

absence makes the heart grow fonder

střídmost dělá srdce nežnější

a pinch to grow an inch

štípnutí oslavence narozenin

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena