Online slovník a překladač

Výsledek překladu growth fund

Počet nalezených překladů: 54 (0.01422 s)

growth fund

růstový fond

growth

porost n:
přírůstek n:
výrůstek n:
narůstání n:
vzrůst n:
nárůst v:
růst v:
růst n:
nádor n:

fund

rezerva
fond n:
financovat
financovat, krýt kapitálem [eko.]
fond, zásoba, kapitál [eko.]
fondový adj:
dotovat v:

zero population growth

nulový populační přírůstek
nulový přírustek obyvatelstva

stabilization fund

stabilizační fond
vyrovnávací fond

economic growth

hospodářský růst
ekonomický růst [eko.]

zero growth

nulový základ/růst

wage fund

mzdový fond

sustainable growth

trvale udržitelný růst [eko.]

slush fund

fond na podplácení n:

sinking fund

umořovací fond

reserve fund

rezervní fond [eko.]

rate of growth

tempo růstu

productivity growth

růst produktivity [eko.]

potential growth

potenciální hospodářský růst

pollutants, fund

Polutanty, odstranitelné [eko.]

pension fund

penzijní fond [fin:]

output measures of economic growth

měření ekonomického růstu na výstupu [eko.]

neo-classical theory of growth

neoklasická teorie růstu [eko.]

mutual fund

vzájemný fond

money-market fund

fond peněžního trhu

limits to growth

limity růstu [eko.]

intensive growth

intenzivní růst [eko.]

income inequality and population growth

nerovnost v příjmu a růst populace [eko.]

growth index

index růstu [eko.]

fund-raising

shromažďování financí

fund-raiser

benefiční akce

equalization fund

vyrovnávací fond

environmental defense fund

fond environmentální obrany [eko.]

contingency fund

rezervní fond [eko.]

compensation fund

kompenzační fond [eko.]

agency growth

růst agentury [eko.]

actual growth

skutečný hospodářský růst

Permanent Fund In Alaska.

permanentní fond na Aljašce [eko.]

International Monetary Fund /IMF/

Mezinárodní měnový fond [eko.]

European Regional Development Fund /ERDF/

Evropský regionální rozvojový fond [eko.]

Environmental Defence Fund

Environmental Defence Fund [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena