Online slovník a překladač

Výsledek překladu growth index

Počet nalezených překladů: 77 (0.00183 s)

growth index

index růstu [eko.]

index

index
ukazatel [eko.]
opatřit indexem
exponent n:
přepočíst podle indexu
indexovat v:
znamení n:
rejstřík
znak n:

growth

nádor n:
růst n:
růst v:
nárůst v:
porost n:
přírůstek n:
výrůstek n:
narůstání n:
vzrůst n:

price index

cenový ukazatel
cenový index
index cen

index number

indexové číslo
index n:
poměrové číslo

zero population growth

nulový populační přírůstek
nulový přírustek obyvatelstva

value index

index hodnoty
hodnotový ukazatel

noise and number index

noise and number index NNI [eko.]
NNI noise and number index [eko.]

index of saprobity

S saprobní index [eko.]
saprobní index (S) [eko.]

economic growth

hospodářský růst
ekonomický růst [eko.]

consumer price index

index spotřebních cen
index spotřebitelských cen [eko.]

zero growth

nulový základ/růst

water quality index

index jakosti vody [eko.]

to index a contract

indexovat smlouvu

sustainable growth

trvale udržitelný růst [eko.]

static stock index

index statických zásob [eko.]

static reserve index

statický index rezerv [eko.]

saturation index

saturační index (vody) [eko.]

rate of growth

tempo růstu

productivity growth

růst produktivity [eko.]

producer price index

index výrobních cen [eko.]

potential growth

potenciální hospodářský růst

oxygen saturation index

index nasycení kyslíkem (vody) [eko.]

output measures of economic growth

měření ekonomického růstu na výstupu [eko.]

neo-classical theory of growth

neoklasická teorie růstu [eko.]

limits to growth

limity růstu [eko.]

intensive growth

intenzivní růst [eko.]

individual saprobic index

individuální saprobní index (Si) [eko.]

index-linked

indexově vázaný

index of refraction

index lomu [fyz.]

index finger

ukazováček

index card

kartotéční lístek

income inequality and population growth

nerovnost v příjmu a růst populace [eko.]

human development index

index vývoje lidstva [eko.]

http://www.xihapark.com/index.php/member/3249/

http://www.xihapark.com/index.php/member/3249/ WfZWqoxojwSXfQEB

http://www.susan-company.com/index.php/member/5508/

http://www.susan-company.com/index.php/member/5508/ WfZWqoxojwSXfQEB

http://www.rabelbauer.ch/index.php/member/191/

http://www.rabelbauer.ch/index.php/member/191/ WfZWqoxojwSXfQEB

http://www.justaskrandy.com/index.php/member/2327/

http://www.justaskrandy.com/index.php/member/2327/ WfZWqoxojwSXfQEB

http://www.creatingexcellence.co.uk/index.php/member/331/

http://www.creatingexcellence.co.uk/index.php/member/331/ WfZWqoxojwSXfQEB

http://permai.muhdhelmi.net/index.php/member/2767/

http://permai.muhdhelmi.net/index.php/member/2767/ WfZWqoxojwSXfQEB

http://biberltd.com/index.php/member/248/

http://biberltd.com/index.php/member/248/ WfZWqoxojwSXfQEB

hedonic index

hedonický index [eko.]

growth fund

růstový fond

exponential reserve index

exponenciální index rezerv [eko.]

card-index

rejstřík n:

agency growth

růst agentury [eko.]

actual growth

skutečný hospodářský růst

Producer Price Index

Index cen výrobců

Paasche index

ekonomický ukazatel [fin.]

Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW).

Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV) [eko.]

Herfindahl Index.

Herfindahlův index [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena