Online slovník a překladač

Výsledek překladu guard of honor

Počet nalezených překladů: >100 (0.0029 s)

guard of honor

čestná stráž n:

guard

ochrana
obránce
strážce
hlídat
chránit v:
garda
střežit v:
krýt v:
strážný adj:
obrana
hlídač
ochraňovat v:
hlídka n:
zabezpečení n:
zábradlí n:
chránič n:
stráž

of

vyjádření druhého pádu
ze
na n:
z
od n:

sort of

trochu
jaksi
tak nějak
více méně

of course

ovšem
samozřejmě
pochopitelně

dispose of

vyřídit v:
zbavit se
naložit s

because of

kvůli (dat)
následkem
vzhledem k

rid of

zbavit se v:
zbavit v:

of such

takových
takové adj:

of shares

akciový adj:
akcií

of my

mého
mojí

lots of

hodně,spousta
hodně

keep guard

být na stráži
mít hlídku

honor

respektovat v:
čest n:

diminutive of

dívka
dívenka

body guard

tělesná stráž
osobní ochrana

avid of

lačný čeho v:
chtivý čeho v:

approve of

schvalovat co [id.]
uznávat koho [id.]

vale of tears (valley of tears)

slzavé údolí n:

somebody of

kohosi

some of

několik

sick of

nemocný adj:

set of

soubor n:

series of

řada

regardless of

nezávisle na adv:

receipt of

příjem

pursuit of

sledování v:

of something

něčeho

of science

vědní

of play

platový

of our

naší

of others

ostatních

of meaning

významu

of honour

čestný

of feeling

citový

of each of

každého

of bread

chleba

of both

obou

of bodies

těl

of a number of

počtu

number of

řada

method of variation of parameters

metoda variace konstant [mat.]

method of repeated release of entomophages

metoda opakovaného vypouštění entomofágů [eko.]

matron of honor

hlavní družička n:

maid of honor

dvorní dáma

made of

vyrobeno z

mad guard

blatník n:

kind of

trochu

guard against

ubránit v:

face guard

blokování zepředu n:

exclusive of

s vyloučením

evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals

metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců [eko.]

dream of

snít o něčem

catch you off guard

zaskočit tě nepřipraveného

aware of

vědom si

avail of

využívat

as of

k, ke, od (dne, data) prep:

an ounce of prevention is worth a pound of cure

prevence závady je levnější než oprava n:

National Guard

Národní Garda

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

americká federace práce a kongres průmyslových organizací

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena