Online slovník a překladač

Výsledek překladu had to

Počet nalezených překladů: >100 (0.00249 s)

had to

musel
musil

to

k (dat)
aby

do
ke (dat)
ku (dat)

come to

začínat v:
přijít k rozumu
docházet
dojet
dojít
dojíždět

take to

oblíbit si
navyknout si
přilnout k

next to

vedle
blízko prep:
při

listen to

poslouchat
naslouchat
poslechnout

have had

měly
měli
měla n:

had

měl
měli
have/had/had v: [neprav.]

drink to

připil
připije
připít

to take measures to do st

podniknout kroky k čemu
přijmout opatření

to a fault

příliš
až příliš

talking-to

domluva n:
vyhubování n:

talking to

domluva n:
vyhubování n:

subscribe to

odbírat v:
předplatit si

stick to

trvat na
přisát se

speak to

oslovovat
oslovit

prior to

dříve než
před

owing to

pro conj:
vzhledem k conj:

how-to

jak to udělat
příručkový adj:

go to

odebrat se
navštívit v:

deliver to

doručit v:
doručovat v:

consent to

souhlas s
přisvědčit v:

compared to

v porovnání s
oproti

to make out a cheque to sb

vystavit komu šek

to edge

jít na okraji v:

to deposit

uložení [eko.]

to date

dosud adv:

to boot

k dobru

to blame

obviňovat v:

to be subject to st

podléhat čemu

to all

všem

to a friend

příteli

thanks to

díky (dat)

tend to

směřovat k v:

tailor to

uzpůsobit v: [frsl.]

succumb to

propadat

spring to

přiskočit v:

she had a bee in her bonnet

byla naštvaná

refer to

odkázat na

pretend (to)

domáhat se (něčeho) v: [zast.]

pray to

modlit se k v:

plaster to

přilepit k něčemu v:

pertain to

týkat se koho v:

ought to

měl by

look to

očekávat od

lean-to

přístřešek n:

keyed to

odkazující na

here's to

na zdraví!

heave to

zastavit loď n:

have to

muset

has to

musí

had left

nechal v:

due to

způsobený adj:

drive to

dohnat v:

drift off to sleep listening to a lecture

usnout na přednášce v: [id.]

conve to

dopravovat v:

connect to

napojit v:

conform to

podřídit v:

confine to

omezit se na v:

compare to

přirovnat k v:

been had

být ošizen

add to

zvětšit v:

I have to

musím

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena