Online slovník a překladač

Výsledek překladu half board

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

half board

polopenze n:

board

palubní
paluba n:
bednit v:
výbor
rada
tabule
nastupovat
nastoupit
nasednout
komise
deska
lepenka n:
prkno n:
pult n:
šachovnice n:
kolegium

half

poloviční
půlka n:
polovina
polovice n:
půl
polovička n:

above-board

bezelstně
čestně
poctivě
poctivý adj:

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-life

poločas rozpadu
poločas n:

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

drawing board

rýsovací prkno
kreslicí prkno

bulletin board

vývěska n:
nástěnka n:

better half

manželka n:
manžel

National Radiological Protection Board

NRBP National Radiological Protection Board [eko.]
National Radiological Protection Board NRPB [eko.]

International Board for Plant Genetic Resources

IBPGR International Board for Plant Genetic Resources [eko.]
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR [eko.]

scrum-half

úloha hráče v ragby

school board

školní komise

sandwich board

skládaná deska n:

rolling-board

vál v:

rolling board

vál v:

particle board

dřevotřísková deska n:

one-half

polovina n:

on-board

palubní adj:

on board

na palubě

notice-board

tabule

ironing-board

žehlicí prkno

ironing board

žehlicí prkno

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half and half

napůl

free-board

převýšení koruny hráze [eko.]

editorial board

redakční rada n:

drawing-board

kreslicí prkno

circuit board

obvodová deska n: [el.]

board up

zabednit v:

board of management

management n:

board of directors

představenstvo n:

board game

desková hra

bed and board

byt a strava n:

baking-board

vál v:

back to the drawing board

začít znovu od nuly

across the board

přes palubu

above board

čestný [brit.]

Board of Governors

správní rada [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena