Online slovník a překladač

Výsledek překladu half track

Počet nalezených překladů: >100 (0.00152 s)

half track

polopásové vozidlo

track

koleje
dráha
kolej
stopovat
sledovat
trať
atletické závody n:

half

půl
polovička n:
půlka n:
polovice n:
polovina
poloviční

half-hearted

bez nadšení
nesmělý adj:
polovičatý adj:
váhavý adj:

track records

podnikatelská historie
absolvovaná zaměstnání

half-witted

slabomyslný adj:
přihlouplý adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-life

poločas rozpadu
poločas n:

half-heartedness

polovičatost n:
váhavost n:

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

better half

manželka n:
manžel

track-and-field

atletický adj:

track suit

tepláky

track down

vypátrat [id.]

track and field

atletický adj:

sound track

zvukový záznam

scrum-half

úloha hráče v ragby

right half-plane

pravá komplexní polorovina [mat.]

one-track vehicle

jednostopé vozidlo

one-track road

jedno-proudá silnice

one-track

specializovaný adj:

one-half

polovina n:

not half bad

docela dobrý

multi-track

vícestopý adj:

lose track

sejít ze stopy

keep track of

sledovat v:

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past nine

půl desáté

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

first half

pololetí

cinder-track

škvárová dráha

cinder track

škvárová dráha

back on the track

zpátky na stopě; správné cestě

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena