Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-breed

Počet nalezených překladů: 97 (0.00213 s)

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

breed

druh
plodit
plemeno
rod
rasa
rodit
breed/bred/bred v: [neprav.]
rozmnožovat v:
pěstovat

half

polovice n:
polovina
půl
poloviční
polovička n:
půlka n:

half-hearted

polovičatý adj:
nesmělý adj:
bez nadšení
váhavý adj:

not half bad

docela slušný
docela dobrý

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-life

poločas rozpadu
poločas n:

half-heartedness

váhavost n:
polovičatost n:

half-bred

kříženec n:
míšenec n:

half-and-half

mléko se smetanou
druh piva n:

better half

manželka n:
manžel

all over hell's half acre

všude
po celém prostoru

scrum-half

úloha hráče v ragby

right half-plane

pravá komplexní polorovina [mat.]

one-half

polovina n:

more than a half

nadpoloviční adj:

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past seven

půl osmé

half-past one

půl druhé

half-past nine

půl desáté

half-past four

půl páté

half-past five

půl šesté

half-past eight

půl deváté

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dry sowing seed pickling

polosuché moření osiva [eko.]

half-dry seedlings pickling

polosuché moření sadby [eko.]

half-dollar

půldolar n:

half-crown

druh staré anglické mince

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

first half

pololetí

ain't half-bad

docela dobré

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena