Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-crown

Počet nalezených překladů: >100 (0.00219 s)

half-crown

druh staré anglické mince

half

půl
půlka n:
polovice n:
polovička n:
poloviční
polovina

crown

korunovat v:
završit

koruna
dovršit v:
korunka n:

half-hearted

bez nadšení
nesmělý adj:
polovičatý adj:
váhavý adj:

twenty-crown coin

dvacka
dvacetikoruna

not half bad

docela dobrý
docela slušný

hundred-crown note

stovka
stokoruna

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-wit

hlupák n:
idiot n:

half-life

poločas rozpadu
poločas n:

half-heartedness

polovičatost n:
váhavost n:

half-breed

kříženec n:
míšenecký adj:

half-bred

míšenec n:
kříženec n:

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

crown prince

korunní princ
následník trůnu

better half

manželka n:
manžel

two-hundred crown note

dvoustovka

two-crown coin

dvoukoruna

thousand-crown note

tisícovka

ten-crown coin

desetikoruna

scrum-half

úloha hráče v ragby

right half-plane

pravá komplexní polorovina [mat.]

one-half

polovina n:

jacket crown

porcelánová zubní korunka [med.]

half-yearly

pololetně adv:

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-tone

půltón n:

half-time

poločas n:

half-term

semestrální volno

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-past two

půl třetí

half-past three

půl čtvrté

half-past ten

půl jedenácté

half-past six

půl sedmé

half-past nine

půl desáté

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-hour

hodina

half-heartedly

nesměle adv:

half-duplex

poloduplexní adj:

half-dollar

půldolar n:

half-cocked

zbrklý adj:

half-brother

nevlastní bratr

half-baked

nedopečený adj:

half-back

záložník n:

half-assed

uhozený adj:

half year

pololetí

half track

polopásové vozidlo

half time

poločas n:

half step

půltón n:

half sister

nevlastní sestra n:

half past

půl sedmé

half dollar

půldolar n:

half crown

druh staré anglické mince

half brother

nevlastní bratr

half board

polopenze n:

half and half

napůl

half adder

poloviční sčítačka n: [el.]

half a litre

půllitr

five-hundred crown note

pětistovka

five-crown coin

pětikoruna

first half

pololetí

fifty-crown coin/note

padesátikoruna n:

crown princess

korunní princezna n:

crown jewels

korunovační klenoty

ain't half-bad

docela dobré

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena