Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-dry seedlings pickling

Počet nalezených překladů: >100 (0.00227 s)

half-dry seedlings pickling

polosuché moření sadby [eko.]

dry

sucho adv:
sušit
vysušit
vyprahlý adj:
žíznivý adj:
nealkoholický adj:
vyschlý adj:
uschlý adj:
usušit v:
uschnout v:
schnout v:
prohibiční adj:
vyschnout v:
osušit v:
oschnout v:
suchý adj:

half

polovina
půlka n:
polovice n:
půl
polovička n:
poloviční

dry up

vysychat v:
schnout v:
uschnout v:
vysušovat v:
usychat v:
vyschnout v:

air-dry

sušený na vzduchu
vysušit na vzduchu
vysušený na vzduchu

half-witted

přihlouplý adj:
slabomyslný adj:

half-life

poločas n:
poločas rozpadu

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

dry run

zkouška na nečisto
zkouška na sucho

dry rot

suchá hniloba n:
dřevomorka n:

dry goods

textilní zboží
galanterní zboží

cut-and-dry

rutinní
šablonovitý adj:

blow-dry

vyfoukat v:
vyfénovat v:

seedlings steeping in pesticide solution

máčení sadby v pesticidním roztoku [eko.]

seedlings

lesnická školka n:

scrum-half

úloha hráče v ragby

run dry

vyschnout v:

reserve sowing seed pickling

moření osiva do zásoby [eko.]

reserve seedlings pickling

moření sadby do zásoby [eko.]

pickling agent

mořidlo

pickling

nakládání n:

moistened sowing seed pickling

zvlhčené moření osiva [eko.]

moistened seedlings pickling

zvlhčené moření sadby [eko.]

moist sowing seed pickling in mild vacuum

mokré moření osiva ve slabém vakuu [eko.]

moist sowing seed pickling

mokré moření osiva [eko.]

moist seedlings pickling in mild vacuum

mokré moření sadby ve slabém vakuu [eko.]

moist seedlings pickling

mokré moření sadby [eko.]

half-yearly

pololetně adv:

half-wit

hlupák n:

half-step

půltón n:

half-staff

na půl žerdi

half-sister

nevlastní sestra n:

half-plane

polorovina

half-pipe

U-rampa n:

half-pint

malé pivo

half-moon

půlměsíc

half-line

polopřímka n: [mat.]

half-length

poloportrét

half-inch

půlpalce n:

half-hourly

každou půlhodinu

half-dry sowing seed pickling

polosuché moření osiva [eko.]

half and half

napůl

go dry

usychat v:

get dry

schnout v:

freeze-dry

sublimačně sušit

dry-eyed

neplačící adj:

dry-cleaner´s

čistírna

dry-cleaner's

chemická čistírna

dry-clean

chemicky čistit

dry weather

sucho

dry sowing seed pickling

suché moření osiva [eko.]

dry seedlings pickling

suché moření sadby [eko.]

dry out

vysušovat v:

dry mass

sušina n:

dry ice

suchý led

dry dock

suchý dok

dry cleaning

chemické čistění n:

dry cell

suchý článek

drip-dry

nežehlivý adj:

chemical sowing seed pickling

chemické moření osiva [eko.]

chemical seedlings pickling

chemické moření sadby [eko.]

bone-dry

absolutně suchý

bone dry

úplně suchý

become dry

schnout v:

authoritative dry year period

směrodatně suchý rok [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena