Online slovník a překladač

Výsledek překladu half-dry sowing seed pickling

Počet nalezených překladů: >100 (0.00226 s)

half-dry sowing seed pickling

polosuché moření osiva [eko.]

dry

prohibiční adj:
schnout v:
vyschnout v:
usušit v:
nealkoholický adj:
vyprahlý adj:
osušit v:
oschnout v:
suchý adj:
vysušit
sušit
sucho adv:
uschnout v:
žíznivý adj:
uschlý adj:
vyschlý adj:

half

půlka n:
půl
polovička n:
poloviční
polovice n:
polovina

dry up

uschnout v:
usychat v:
vyschnout v:
vysychat v:
vysušovat v:
schnout v:

seed

semeno n:
sémě n:
jádro
semínko n:

sowing

osev n:
osetí
setí

air-dry

vysušit na vzduchu
vysušený na vzduchu
sušený na vzduchu

half-and-half

druh piva n:
mléko se smetanou

dry run

zkouška na nečisto
zkouška na sucho

dry rot

suchá hniloba n:
dřevomorka n:

dry goods

textilní zboží
galanterní zboží

cut-and-dry

šablonovitý adj:
rutinní

blow-dry

vyfénovat v:
vyfoukat v:

weed infestation of sowing seed

zaplevelení osiva [eko.]

sunflower-seed oil

slunečnicový olej n:

sunflower seed

slunečnicová semínka n:

sowing seed steeping in pesticide solution

máčení osiva v pesticidním roztoku [eko.]

seed vessel

perikarp n:

run dry

vyschnout v:

reserve sowing seed pickling

moření osiva do zásoby [eko.]

reserve seedlings pickling

moření sadby do zásoby [eko.]

pre-sowing irrigation

předosevní závlaha n: [eko.]

pre-sowing herbicide application

použití herbicidu před setím n: [eko.]

poppy seed

mák n:

pickling agent

mořidlo

pickling

nakládání n:

moistened sowing seed pickling

zvlhčené moření osiva [eko.]

moistened seedlings pickling

zvlhčené moření sadby [eko.]

moist sowing seed pickling in mild vacuum

mokré moření osiva ve slabém vakuu [eko.]

moist sowing seed pickling

mokré moření osiva [eko.]

moist seedlings pickling in mild vacuum

mokré moření sadby ve slabém vakuu [eko.]

moist seedlings pickling

mokré moření sadby [eko.]

initial weed infestation of sowing seed

výchozí zaplevelení osiva [eko.]

half-truth

polopravda n:

half-track

polopásové vozidlo

half-dry seedlings pickling

polosuché moření sadby [eko.]

half and half

napůl

go dry

usychat v:

get dry

schnout v:

fruit seed

jádro

freeze-dry

sublimačně sušit

dry-eyed

neplačící adj:

dry-cleaner´s

čistírna

dry-cleaner's

chemická čistírna

dry-clean

chemicky čistit

dry weather

sucho

dry sowing seed pickling

suché moření osiva [eko.]

dry seedlings pickling

suché moření sadby [eko.]

dry out

vysušovat v:

dry mass

sušina n:

dry ice

suchý led

dry dock

suchý dok

dry cleaning

chemické čistění n:

dry cell

suchý článek

drip-dry

nežehlivý adj:

cumin seed

římský kmín n:

chemical sowing seed pickling

chemické moření osiva [eko.]

chemical seedlings pickling

chemické moření sadby [eko.]

bone-dry

absolutně suchý

bone dry

úplně suchý

become dry

schnout v:

authoritative dry year period

směrodatně suchý rok [eko.]

O serveru | Nápověda | Kontakt Staňte se naším fanouškem

Copyright © 2019 iSlo.cz, všechna práva vyhrazena